دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

وطی با کبیره و عاقله
وطی با زن عاقل و بالغ زنا بوده و اگر با تراضی طرفین باشد و محصن باشند هر دوی آنها رجم می شوند ولی اگر یکی از آنها محصن باشد فقط محصن رجم شده و دیگری جلد می شود و اگر هر دوی آنها غیر محصن باشند حدشان جلد بوده  و اگر مرد با زن  به عنف و اکراه زنا کند ، مرد کشته می شود به شرطی است که در همگی آنها عقد دایم یا موقت و شبهه و یا ملکیت وجود نداشته باشد. 
د) وطی با صغیره و مجنونه
«اگر مرد بالغ و عاقل و محصني با دختر نابالغي زنا کند، اين زنا ، مجازات زناي محصنه را خواهد داشت»(1) و ممکن است  در صورت اکراه دختر ، زانی از باب زناي به عنف نيز مشمول حکم تعدد معنوي جرم گردد که در هر حال مجازات هر دو عنوان خواه حد رجم و خواه حد قتل ، کشتن است.
اما مطابق تبصره ماده 83 ق.م.ا. «زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است»(2) که ل.ق.م.ا هم در ماده 226 چنین نظری را دارد،حال آن که مجازات همين عمل با بالغ اعدام (رجم) است. بدين ترتيب وضعيت خاص عدم بلوغ مجني عليه در مورد زن زناکار کيفيت مخففه‌اي در مجازات است، اما برعکس براي مرد زناکار نه تنها تخفيفي ايجاد نمي‌کند، بلکه ممکن است منجر به تشديد در مجازات گردد.
اگر موضوع را از بعد مقايسه‌ اين دو عمل با جنسيت متفاوت مرتکب، بررسي شود، به نظر مي‌رسد همان توجيهي که در خصوص زناي به عنف صادق است. يعني شدت نتيجه جرم و اثري که بر مجني عليه بر جاي مي‌گذارد، در زناي يک زن با پسر بچه خيلي کم‌تر از اثر زنا توسط مرد با دختر بچه است. آن چه يک دختر بچه بزه­ديد­ه زنا  از دست
 
 

 

مي‌دهد، خيلي بيشتر از چيزي است که يک پسر بچه قرباني زنا ازدست مي‌دهد. پس مجازات متفاوت براي مرد و زن از اين حيث موجه است. و در ارتباط با وطی با زن دیوانه، مرحوم شیخ حکمش را مطرح می کند و می گوید: « و ان وطی المجنونه عاقل لزمه الحد،و لم یلزمها الحد، یعنی اگر مرد عاقلی زن دیوانه را وطی کند حد بر مرد لازم می شود و بر زن دیوانه حد لازم نیست اما اگر مرد مجنون و زن عاقل باشد شیخ طوسی می گوید: اذا مکنت العاقله المجنون من نفسها فوطاها ، لزمهما الحد، یعنی هنگامی که زن عاقله با مرد مجنون وطی کنند بر هر دوی آنها حد لازم می شود»( 1) که شیخ در ارتباط با دلایل این احکام اشاره به اجماع شیعه و آیه مبارک از سوره نور«  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ »(2) را بیان می دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق
1) آیا اکراه مرد به زنا از جانب زن متصور و مجازات آن مرگ است؟
2) حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی دارد یا اعم از نسبی و سببی و رضاعی است؟
3) آیا فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک دارند؟
اهداف و کاربردها
هدف از انجام تحقیق، بحث و بررسی پیرامون جرم زنا و پی بردن به وجوه افتراق و اشتراک دو دیدگاه حقوق ایران و فقه حنفیه در ارتباط با این موضوع می باشد و دلیل انتخاب فقه حنفیه در این تحقیق هم بدین علت است که پیروان  این مذهب ساکن در ایران بوده و جزء مذاهب اسلامی مورد قبول قانون اساسی کشورمان می باشد و جمعیت قابل ملاحظه ای را خصوصاً در شمال ایران به خود اختصاص داده است و از کاربرد آن می توان بهره ورانی همچون موسسات آموزش عالی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه تشیع و تسنن و محققان و پزوهشگران رشته های  حقوق و فقه و تمامی کسانی که علاقه مند به علم آموزی در این زمینه ها می باشند.