پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با عنوان حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث چهارم: تبديل شركت

بحث تبديل شركت در چندين مواد قانون تجارت از جمله ماده 5. ل.ا.ق.ت (تغيير شكل شركت سهامي به يكي از شركت‌هاي مذكور در قانون تجارت) ماده 135 قانون تجارت (در مورد تبديل شركت تضامني به شركت سهامي) ماده 189 قانون تجارت (تبديل شركت نسبي به شركت سهامي) و ماده 278. ل.ا.ق.ت (تبديل شركت سهامي خاص به عام) پيش‌بيني شده است كه از موارد بالا تبديل شركت سهامي خاص به شركت سهامي عام موضوع مواد 5 و 278 ل.ا.ق.ت موضوع بحث است كه مورد بر رسي قرار مي‌گيرد.

مهمترين مسئله‌اي كه در رابطه با تبديل شركت مطرح مي‌شود ، در رابطه با تعدات صاحبان سهام است. به اين معني كه تبديل شركت نبايد موجب ازدياد تعهدات صاحبان سهام شود ولي اگر تبديل شركت موجب افزايش تعهدات صاحبان سهام شود، تبديل امكان پذير نخواهد بود مگر آنكه كليه صاحبان سهامي كه تعهدات آنها افزايش يافته به تبديل شركت رضايت دهند. در مورد عدم افزايش تعهدات سهام بدون رضايت كليه شركا يا سهامداران دو دليل مي‌توان مطرح كرد:

دليل اول – مطابق ماده 94. ل.ا.ق.ت «هيچ اكثريتي نمي‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد. »

دليل دوم – «آنكه اگر به مواد قانوني كه در آنها تبديل بعضي از شركت‌هاي تجاري پيش‌بيني شده‌اند دقت كنيم خواهيم ديد كه در همه موارد تبديل ، تعهدات شركت يا تغيير نمي‌كند (تبديل سهامي خاص به سهامي عام) يا كمتر مي‌شود. (تبديل شركت تضامني به شركت سهامي )» 1

 

گفتار اول: تبدیل شرکت‌های سهامی خاص به عام موضوع ماده 278 ل.ا.ق.ت

مطابق ماده 278. ل.ا.ق.ت شركت سهامي خاص با شرايط ذيل مي‌تواند به شركت سهامي عام تبديل شود:

1- اولين و مهمترين شرط براي تبديل شركت‌هاي سهامي خاص به سهامي عام اين است كه اين تبديل بايد به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده شركت‌هاي سهامي خاص برسد.

2- سرمايه آن حداقل به ميزاني باشد كه براي شركت‌هاي سهامي عام مقرر شده است مطابق ماده 5. ل.ا.ق.ت حداقل سرمايه شركت‌هاي سهامي عام در موقع تاسيس پنج ميليون ريال است. اگر سرمايه ثبت شده شركت سهامي خاص از حداقل مقرر در ماده 5 كمتر باشد ، بايد با رعايت مقررات مربوط به پذيره نويسي عمومي از طريق عرضه و فروش سهام جديد اقدام به افزايش سرمايه به ميزان حداقل سرمايه شركت سهامي عام يا بيشتر از آن نمايد. در اين مورد مرجع ثبت شركت‌ها پس از وصول تقاضا و ساير مدارك مربوط به تبديل شركت سهامي خاص به شركت سهامي عام و تطبيق آنها با مقررات قانون، در صورتيكه شركت بتواند با افزايش سرمايه از طريق پذيره نويسي به شركت سهامي عام تبديل شود اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي سهام را صادر خواهد كرد. (ماده 282. ل.ا.ق.ت ).

3- تاديه تمامي مبلغ سهام جديد، در صورتيكه شركت سهامي خاص از طريق پذيره نويسي عمومي اقدام به افزايش سرمايه نمايد. در غير اينصورت شركت نمي‌تواند به شركت سهامي عام تبديل شود. (ماده 283. ل.ا.ق.ت)

4- دو سال تمام از تاريخ تاسيس و ثبت شركت گذشته باشد. (ماده 278.ل.ا.ق.ت)

5- دو ترازنامه شركت سهامي خاص به تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام رسيده باشد. [1]

6-اساسنامه آن با رعايت مقررات اين قانون در مورد شركت‌هاي سهامي عام تنظيم يا اصلاح شده باشد. [2]

1، اسكيني ، ربيعا ، قانون تجارت ، شركتهاي تجاري،جلد اول، ص 44

1-ماده 278 .ل.ا.ق.ت

2- ماده 278 .ل.ا.ق.ت

3-ماده 279 .ل.ا.ق.ت.

 

واژگان کلیدی: شرکت‌های سهامی، سهامداران اکثریت، سهامداران اقلیت، قاعده اکثریت، اقامه دعوی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

با این اوصاف در این پایان نامه به دنبال پاسخ به سوالات ذیل هستیم :

  • آیا قاعده اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوعی در شرکت‌های سهامی حاکم است؟

2- آیا نظام حقوق شرکت‌های سهامی ایران قواعد خاصی در حمایت از حقوق سهامداران اقلیت پیش‌بینی نموده است و  در صورت پیش‌بینی این قوانین جهت حفظ حقوق سهامدار اقلیت کافی است؟

  • راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت چیست ؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی