Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

بند پنجم : ارث در دین اسلام

1 – ارث پسرخوانده‏

اعراب جاهليت گاهى كسى را پسرخوانده قرار مى‏دادند و در نتيجه، آن پسرخوانده مانند يك پسر حقيقى وارث ميت شمرده مى‏شد. رسم پسرخواندگى در ميان ملتهاى ديگر و از آن جمله ايران و روم قديم موجود بوده است. طبق اين رسم يك پسرخوانده به دليل اينكه پسر است از مزايايى برخوردار بود كه دختران نسلى برخوردار نبودند. از جمله مزاياى پسرخوانده ارث بردن بود، همچنان [كه‏] ممنوعيت ازدواج شخص با زن پسرخوانده يكى ديگر از اين مزايا و آثار بود. قرآن كريم اين رسم را نيز منسوخ كرد.[1]

2 – ارث هم پيمان‏

اعراب رسم ديگرى نيز در ارث داشتند كه آن را نيز قرآن كريم منسوخ كرد و آن رسم «هم پيمانى» بود. دو نفر بيگانه با يكديگر پيمان مى‏بستند كه «خون من خون تو و تعرض به من تعرض به تو و من از تو ارث ببرم و تو از من ارث ببرى». به موجب اين پيمان اين دو نفر بيگانه در زمان حيات از يكديگر دفاع مى‏كردند و هر كدام زودتر مى‏مرد ديگرى مال او را به ارث مى‏برد.[2]

3 – ارث مهاجرین (عقد اخوت )

قرار داد برادرى ميان مهاجر و انصار. اين قرارداد هشت ماه پس از هجرت ميان آنان بسته شد، و هر دو نفر از انصار و مهاجر مأمور شدند كه با هم قرار داد اخوّت ببندند و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله خود با على بن ابى طالب قرارداد اخوت بست. اين قرارداد دو ماده دارد: يكى يارى دادن هر كدام ديگرى را در احقاق حق. ديگر توارث هر كدام از ديگرى. اين ماده با نزول آيۀ ارث اولو الارحام نسخ شد.[3]

آيۀ 5، از سورۀ احزاب وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً محقق اردبيلى چنين افاده كرده است «كلمۀ من المؤمنين و المهاجرين» جائز است بيان باشد براى كلمۀ «أُولُوا الْأَرْحامِ» يعنى اقرباء از مؤمنان و مهاجران بعضى از ايشان اولى هستند كه از بعضى ديگر ارث ببرند نسبت به بيگانگان بلكه نسبت به بعضى از اقارب نيز و جائز است كه حرف «من» براى ابتداء غايت باشد يعنى «أُولُوا الْأَرْحامِ» بحق خويشاوندى و قرابت در مقام ميراث اولى هستند از مؤمنان بحق ولايت در دين و از مهاجران بحق مهاجرت. چنين گفته ليكن ظاهر اينست كه صله باشد براى كلمۀ «اولى» و مراد از استثناء اينست كه «أُولُوا الْأَرْحامِ» اولى هستند مگر وصيتى كند كه در اين صورت «موصى له» اولى مى‌باشد.

پس در آيه دلالتيست بر اين كه وصيت از ارث اولى و بر آن مقدم است و آيه بر اين كه وصيت براى وارث درست نيست دلالت ندارد و اين مطلب ظاهر است.

و به احتمالى ممكن است «إِلّا أَنْ تَفْعَلُوا» منجّزات را نيز شامل شود پس دليل باشد بر اين كه منجّزات مريض از اصل است و بر ارث مقدم و به اجماع و خبر، وصيت خارج شده و از ثلث بحساب آمده و منجزات در آن باقى مانده است. فتأمل» فاضل اين مضمون را آورده است «پيش از اين گفتيم كه پيغمبر (ص) براى اين كه تأليف قلوب كند اهل اسلام را به هجرت ارث مى‌داد نه به قرابت چنانكه از سهام زكاة بهمان نظر براى كفار قسمتى قرار داد و آن حكم باين آيه و به آيات ارث نسخ گرديده و معنى چنين است: همانا اولو الارحام بعضى از ايشان به ميراث بردن از بعضى ديگر از خودشان اولى هستند تا مهاجران و غير مهاجران. [4]

بند ششم : مقارنه ارث در اسلام و مسيحيت

مسئله ارث و میراث یکی از مسایل مهم در ادیان بوده و بخاطر همین همیشه دعواهای خانوادگی بسیاری در بین مومنین ادیان پیش آمده که بعضا منجر به قتل هم شده لذا در ادیان الهی طبق فقه ادیان برای اینکه بین وارثان درگیری پیش نیاید قوانینی برای تقسیم ارث وضع شده که در اینجا بطور مختصر در هر یک از ادیان به آن می پردازیم .

 1- اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند و متوفى اولاد و یا اولاد اولاد نداشته باشد، مادر3/1 و پدر 3/2 از تركه را به ارث مى‏برد. ولى هر گاه مادر حاجب داشته باشد 6/1 تركه به او تعلق مى‏گیرد و بقیه یعنى 6/5 به پدر متوفى مى‏رسد. البته هر گاه «مادر» به تنهایى وارث باشد، همانند صورتى كه «پدر» تنها وارث است، همه تركه را به ارث مى‏برد. همچنین در صورتى كه پدر یا مادر یا هر دو آنها به همراه یك یا چند دختر باشند هر دو بطور مساوى و هر كدام به اندازه 6/1 از ارثیه را مالك مى‏شوند.

 2- اگر متوفى پدر و مادر نداشته و داراى چند دختر و پسر باشد، فرزندان دختر نصف پسران ارث مى‏برند. ولى اگر وارث تنها یك دختر باشد، همانند پسر همه تركه به او تعلق مى‏گیرد.

 3- اگر زوج اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد، زوجه 4/1 و الا 8/1 از تركه زوج ارث مى‏برد. در حالى كه زوج در صورتى كه زوجه فرزند یا فرزند فرزند نداشته باشد، 2/1 و الا 4/1 ارث مى‏برد. همچنین اگر زوجه، تنها وارث شوهر باشد، از 4/1 ارث مى‏برد. در صورتى كه اگر زوج تنها وارث زوجه باشد، همه تركه را به ارث مى‏برد.

[1] – مطهرى ،مرتضی ، مجموعه‏آثار،جلد‏19   ارث پسرخوانده …..  ص : 235

[2] – مطهرى ،مرتضی ، مجموعه‏آثار جلد‏19   ارث هم پيمان …..  ص : 235

[3] – گرجى، ابو القاسم، تاريخ فقه و فقها، در يك جلد، مؤسسه سمت، تهران – ايران، سوم، 1421 ه‍ ق ص: 40

[4] – خراسانى، محمود بن عبد السلام تربتى شهابى، ادوار فقه (شهابى)، 3 جلد، سازمان چاپ و انتشارات، تهران – ايران، پنجم، 1417 ه‍ ق ج‌2، ص: 217

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1 – آیا وارد کردن نطفه مرد و پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟

2- نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي به چه كسي مي رسد ؟

3- آيا طفل ناشي از تلقيح مصنوعي در انواع گوناگون آن ارث مي برد يا خير؟

اهداف تحقيق (ضرورت انجام تحقیق)

1- تبيين و روشن ساختن نسب و ارثِ طفلِ ناشي از تلقيح مصنوعي.

2- بررسي موانع و مشكلات تلقيح مصنوعي از جمله در مورد نسب وارث كودك ناشي از آن.

3- بررسي وضعيت طفل در شرع و قانون.

با توجه به اینکه قانون نحوه ی اهدای جنین جدید التصویب می باشد و موارد مسکوت و ابهامات زیادی را به همراه خود به ارمغان آورده است لذا انجام تحقیق فقهی و حقوقی پیرامون مساله نسب و ارث در این راستا ضروری می باشد .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

میهمان