دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فرضیه ها :

 

  1. به نظر می رسد با توجه به اختلافات فراوان در راستای مجازات مرتکب سقط جنین؛ هنوز نمی توان مطابق قانون مجازات اسلامی سال 1370 و با توجه به سیاست کیفری موجود ، برای مرتکب سقط جنین هرچند عمدی ؛ قائل به مجازات قصاص شویم.
  2. به نظر می رسد مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی 622 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر می باشد؛ و همچنین با دقت در سایر مواد قانونی در قانون مجازات اسلامی به نظر مجازات قصاص ذکر شده مربوط به جنین نباشد.
  3. به نظر می رسد مشهور فقها؛ برای مرتکب سقط جنین عمدی؛ پس از دمیده شدن روح در جنین ؛ قائل به قصاص قاتل می باشند.
  4. به نظر مجازات فعلی موجود در قانون مجازات اسلامی ؛ تا حد زیادی از نظریات فقها دور گردیده است ؛ و به طور قابل توجهی جنبه بازداردگی و پیشگیری را در خصوص جرم سقط جنین اعمال نمی نماید.

 
 
 
 
 
 

پیشینه تحقیق :

 
تا کنون کوششهای فراوانی در این راستا از جانب فقها و حقوق دانان صورت پذیرفته است به گونه ای که هر یک به نحوی به توضیح شرایط سقط و نحوه ی مجازات مرتکب آن پرداخته اند ؛ از آن جمله می توان به حقوقدانانی چون دکتر هادی صادقی ؛ دکتر هوشنگ شامبیاتی ؛ دکتر رضا نوری و سایر حقوقدانان اشاره نمود ؛ و همچنین در زمینه های فقهی نیز تلاشهایی در این راستا صورت پذیرفته است که از آن جمله می توان عقاید و تلاشهای علامه حلی ؛ امام خمینی ؛ آیت الله خویی ؛ محقق حلی و سایر فقها اشاره نمود ؛ اما تاکنون منبعی کامل در مقایسه ی این نظرات و عقاید با یکدیگر و بررسی نکات مثبت و منفی آنها جهت بدست آوردن یک رویه ی واحد یافت نشده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات :

1- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟
2- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی 622 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟
3-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟
4- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟