پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

رژیم مصونیت پس از ترک مقام

مصونیت کیفری حاکم بر اعمال وزیر امور خارجه پس از ترک مقام محدودتر می‌شود. دیوان در قضیه وزیر امور خارجه کنگو اشاره کرد که » سپر مصونیت در زمانی که متهم سمت خود را ترک می‌کند ضعیف‌تر است. [1]«هرچند وزیر امور خارجه، در حال تصدی مقام و پس از آن نسبت به اعمالی که در سمت رسمی انجام داده است دارای مصونیت کیفری نزد مراجع قضایی سایر کشور‌ها می‌باشد، مصونیت شخصی او صرفاً دوران تصدی مقام را پوشش می‌دهد.[2] در واقع مصونیت وزیر امور خارجه در زمان تصدی مقام به معنای عدم مسئولیت وی نیست بلکه اعمالی که در ظرفیت رسمی توسط وی انجام می‌گیرد قابل انتساب به دولت متبوع وی می‌باشد و جرایمی که در ظرفیت خصوصی و شخصی خویش مرتکب شده پس از ترک مقام در دادگاه صالح خارجی قابل پیگرد می‌باشد. دیوان در دعوای کنگو علیه بلژیک تأکید کرد که مصونیت وزیر امور خارجه شاغل به این معنا نیست که در مورد جرایمی که مرتکب می‌شود بی‌کیفر بماند. مصونیت کیفری قضائی ممکن است مدت زمانی نسبت به برخی جرایم مانع تعقیب شود اما به این معنا نیست که شخص کلاً از مسئولیت کیفری معاف است.[3] » باید پذیرفت که دیوان (در دعوای کنگو علیه بلژیک) یکی از زمینه‌های مبهم حقوق را تبیین و روشن نمود و بدین ترتیب به طور چشمگیری حمایت حقوق بین‌الملل از وزرای خارجه را گسترش داد و بنابراین، هدایت روابط بین‌المللی را در اولویت قرار داده است. [4]«

 

نیازهای موجود در عرصه بین‌المللی کشور‌ها را بر آن داشت تا علاوه بر مأموران دیپلماتیک و کنسولی، از مأموران ویژه و مخصوص جهت حل مسائل بین‌المللی استفاده نمایند. این مأموران ویژه معمولاً در قالب هیئت‌های نمایندگی سیاسی به سایر کشورها سفر کرده و مأموریت خویش را انجام می‌دهند.

برخلاف مأموریت دیپلماتیک دائم که تمام یک دوره معین (معمولا 4 سال) را در بر می‌گیرد، » وظیفه مأمور(ان) ویژه انجام مأموریت خاصی است که ویژگی های دوجانبه بودن، موقتی بودن و محدود بودن را داراست. [5]«مأموریت ویژه و موقت نسبت به مأموریت دائم از سابقه تاریخی بیشتری برخوردار است. از دوران باستان نمایندگان دولت‌شهرها در زمان انجام مأموریت خویش که غالباً به صورت موقت و کوتاه صورت می‌گرفت از مصونیت برخوردار می‌گشتند.

[1]. Colangelo, Anthony J., “Universal Jurisdiction as an International ‘False Conflict’ of Laws”, Michigan Journal of International Law, Forthcoming; SMU Dedman School of Law Legal Studies Research Paper, No. 00-35, (2009), P. 38

.[2] مصونیت کیفری مقامات دولت‌ها نزد مراجع داخلی سایر کشورها در برخی موارد از جمله اصل صلاحیت جهانی و ارتکاب جنایات بین‌المللی با محدودیت مواجه می‌شود. این مسئله در بخش دوم پایان‌نامه به تفضیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

.[3] دیوان در قضیه کنگو علیه بلژیک نتیجه گرفته است که مصونیت‌هایی که وزیر امور خارجه شاغل در حقوق بین‌الملل از آن برخوردار است در چهار حالت مختلف مانع تعقیب کیفری نمی‌شود.

  1. اگر دادگاه کشور متبوع وزیر امور خارجه تعقیب قضایی او را آغاز کرده باشد.
  2. اگر دولت متبوع وزیر امور خارجه یا دولتی که او نمایندگی آن را دارد تصمیم بگیرد از او سلب مصونیت کند.
  3. به محض اینکه مأموریت رسمی او پایان یابد، مشروط بر اینکه دادگاه طبق حقوق بین‌الملل صلاحیت داشته باشد به جرایمی که وزیر خارجه پیش یا پس از تصدی مأموریت و در طول تصدی به عنوان خصوصی مرتکب می‌شود رسیدگی نماید.
  4. هنگامی که وزیر امور خارجه شاغل یا وزیر امور خارجه سابق در یک دادگاه کیفری بین‌المللی تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.

[4]. Cassese, Antonio, Op.cit, P. 855

.[5] ضیائی بیگدلی، محمد رضا، پیشین، صفحه 437

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌های اصلی

این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟