دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

الف.

ارتکاب جرم، که نتیجه آن مسؤولیت کیفری مرتکب است، موجب اختلال نظم و وارد آمدن ضرر به جامعه می شود، خواه کسی هم در این میان متضرر شود یا نه. اما در مسؤولیت مدنی، آن که از فعل زیان دیده یک شخص خصوصی است.

ب. مسئولیت کیفری، که متضمن مخاطرات بزرگی برای آزادی­های فردی است، وقتی تحقق پیدا می­کند که کسی مرتکب یکی از جرایمی شده باشد که دقیقاً در قانون ذکر شده، در صورتی که مسؤلیت مدنی، که تحمل آن چندان دشوار نیست، در مورد اعمالی تحقق می یابد که قانون، آن ها را با انعطاف بیش تری تعریف کرده است.

ج. هدف مسئولیت کیفری، مجازات مجرم است. ازاین رو، مجازات باید متناسب با اهمیت تقصیر ارتکابی باشد، در صورتی که هدف از مسئولیت مدنی، جبران زیان وارد شده به زیان دیده است. بدین روی، فاعل زیان دیده باید به نسبت اهمیت ضرر و زیان وارد شده مسؤول قلمداد گردد.

با این وجود، بین مسؤلیت مدنی و مسؤلیت کیفری نکات مشترکی نیز وجود دارد و این از آن روست که بیش تر اوقات، عمل واحدی در عین حال که موجب مسئولیت مدنی است، موجب مسئولیت کیفری مرتکب نیز می­باشد: مثل آن که در قتل عمد، در عین حال قاتل از نظر جزایی مسئول است، از نظر مدنی نیز در مقابل فرزندان متوفا، که بر اثر قتل، از حمایت ولی خود محروم مانده­اند، مسئول شناخته می­شود.[1]

زمانی شخصی مسئول شناخته می­شود و باید پاسخگو باشد که یا به دیگری زیان وارد کرده باشد و یا مرتکب تقصیر شده باشد، و مخاطب پاسخ هم یا جامعه است یا زیاندیده و هدف از ایجاد مسئوولیت هم یا بازدارندگی و تنبیه شخصی مسئول است یا به حالت اول برگرداندن وضعیت زیاندیده.

در واقع هرچند هر دو مسئولیت نتیجه­ی اختیار و آزادی انسان است و هر دو درصدد حذف یا کاهش رفتار ناپسند هستند و ضمانت اجرا و شرایط اعمال آن و قلمرو مسئولیت خطاکار را مشخص می­کنند و از این جهت مکمل هم می­باشند، اما تفاوت­های اساسی و ریشه­ای دو مسئولیت مدنی و کیفری را نباید نادیده گرفت از سویی اهداف و کارکردهای مسئولیت مدنی از جهاتی وسیع تر و گسترده تر از مسئولیت کیفری است، از سوی دیگر، مسئوولیت کیفری بیشتر ناظر به «اَعمالِ» شخص مسئول است، در حالی که مسئولیت مدنی در اغلب موارد ناشی از «پیامدها» است. در واقع، در دعاوی کیفری بعد از اثبات و احراز جرم، همواره این سؤال مطرح است که« چگونه مجرم را مجازات کنیم» یا «با مجرم چه کار باید کرد» در حالی که در دعاوی مسئولیت مدنی از احراز مسئولیت وارد کننده­ی زیان سئوالی که در اغلب موارد مطرح می­شود این است که « برای زیاندیده چه کار باید کرد تا به وضعیت سابق برگردد؟

 

[1] لوراسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، انتشارات حقوقدان، تهران 1375، ص 30

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1)  با تبيين و تشريح مفاهيم به کار گرفته شده از طريق تطبيق و مقايسه در حقوق ايران و ساير کشورها  مي­توان به اين نکته پي برد که قانونگذار تا چه ميزان در بحث جبران خسارت موفق بوده و نقش مقررات مسئوليت مدني در اين ميان چيست.

2) نقد و بررسي قواعد مربوط به مسئوليت مدني از بعد حمايت از خسارت ديدگان و ارايه پيشنهاداتي در مورد ارتقاء سطح قوانين به حدي که يک نگاه سيستماتيک و هدفمند براي مسئوليت مدني تبيين نمائيم.

3) بررسي جايگاه خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني در ايران و بيان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ايران و ساير کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستيابي براي محققان و دانشجويان به منابع خارجي موضوع تحقيق.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی