Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مفهوم سازمان های بین المللی

امروزه سازمانهای بین‌المللی در جنبه های مختلف روابط بین‌الملل دارای اشتغالات و فعالیتهای گسترده‌ای می‌باشند. این سازمانها در عرصه‌های مختلف زندگی بشری وارد شده و حل بسیاری از مسائل و معضلات جهانی از این طریق میسر شده است. سازمانهای بین المللی محصول اراده دولتها بوده که برای تحقق اهداف مشترکی بنا نهاده شده‌اند و در کنار دولتها جزء تابعان فعال حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند و نقش مهمی را در توسعه و تحول حقوق بین‌الملل ایفا می کنند. بر خلاف دولتها که از صلاحیت عام برخوردارند سازمانهای بین المللی تابع اصل تخصصی بودن می‌باشند و اختیارات آنها در حدودی است که به طور صریح یا ضمنی از طرف دولتها به آنها اعطا شده است. علی رغم نقش مثبت این سازمانها در توسعه قواعد بین‌المللی همواره این امکان وجود دارد که آنها از مسیر اصلی خود منحرف شده و موازین بین‌المللی را نادیده بگیرند.

سازمانهای بین‌المللی هرچند دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضا هستند ولی در نهایت این دولتهای عضو هستند که گردانندگان اصلی این سازمانها محسوب می‌شوند. ساختار این سازمانها اغلب به گونه‌ای است که این اجازه را به دولتهای عضو می‌دهد که در برخی موارد اراده خود را بر سازمان تحمیل نموده و تصمیمات سازمان را در جهت تامین منافع خود هدایت نمایند. این نوع تحمیل اراده در اغلب موارد به نقض موازین بین‌المللی منجر می‌گردد. در مساله برنامه هسته‌ای ایران نیز که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت به روشنی می‌توان این امر را مشاهده کرد. عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت در این قضیه نشان داد که  صرف تاکید نظری بر اصل استقلال شخصیت حقوقی سازمان بدون وجود سازوکارهای مناسب برای محافظت از آن، در عمل نمی‌تواند مانع نفوذ ناروای دول قدرتمند در امور سازمان گردیده و استقلال سازمان را حفظ نماید.

اصولا برای تجزیه و تحلیل هر موضوع حقوقی، ابتدا باید به تعریف موضوع مبادرت ورزید و حدود آن را معین نمود. چرا که سازمان بین المللی گاه به عنوان مفهومی کلی به ساختار و سازماندهی جامعه بین المللی دلالت دارد که همواره با موجودیت جامعه بین المللی عجین گشته و جزء لاینفک آن می باشد[1] و گاهی هم معرف نهادی بین المللی است که متولد می شود. زندگی می کند و می میرد مانند اینکه نوعی تعامل میان هر دو مفهوم سازمان بین المللی وجود دارد. [2]

بنابراین سازمان بین المللی عبارت از اجتماع نهادینه گروهی از کشورهاست که به منظور تحقق هدفهای معین و مشترک در زمینه های مختلف (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره) با یکدیگر همکاری می کنند. البته سازمان های بین المللی خود نیز می توانند در زمره موسسان سازمان بین المللی جدیدی باشند. مبنای تاسیس هر سازمان بین المللی، «معاهده موسس» است که به منزله اساسنامه آن سازمان است. تابعان فعال حقوق بین الملل، با انعقاد چنین معاهده ای که یک سند چند جانبه بین المللی است تمایل خود را به همکاری منظم در محدوده مشخص ابراز می دارند. بنابراین معاهدات موسس سازمانهای بین المللی، همچون سایر معاهدات بین المللی، تابع حقوق معاهدات بین المللی است. [3]

با توجه به موارد معنونه به دلیل رشد و توسعه سازمان های بین المللی، نمی توان تعریفی جامع از سازمانهای بین المللی که مقبولیت جهانی داشته باشد ارائه داد. اما آنچه به نظر می رسد اینست که با فائق آمدن بر اختلافات در نحوه ارائه تعریف، به یک اتفاق نظر کلی دست یافت.

به لحاظ تاریخی جایگاه سازمان های بین المللی در جامعه بین المللی متاثر از رشد همکاری دولتها با یکدیگر و ماهیت مسائلی بوده است که در نتیجه تحولات بین المللی مطرح گشته اند. با وجود این همکاری میان دولت ها عامل بلافصل پیدایش سازمان های بین المللی نیست.

اقدامات دولتها ابتدا از رهگذر مجاری دیپلماتیک و انعقاد معاهدات بین المللی هماهنگ گردید و پس از آن برای اصلاح و روزآمد کردن اسناد موجود، تشکیل کنفرانس های بین المللی خاص و سپس منظم را در پی داشت و به این ترتیب زمینه ایجاد و سازمانهای بین المللی اولیه در قالب کمیسیون های رودخانه ای و اتحادیه های عمومی بین المللی فراهم شد. [4]

[1] . دکتر زمانی، سید قاسم، حقوق سازمان های بین المللی و ضیائی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی

[2] . حقوق سازمانهای بین المللی و حقوق سازمان های بین المللی ترجمه دکتر کمال الدین هرس نژاد.

[3] . ضیائی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل عمومی ترجمه دکتر محمد علی حکمت و فرهنگ حقوق بین الملل ترجمه دکتر علیرضا پارسا

[4] . دکتر زمانی، سید قاسم، حقوق سازمانهای بین المللی و حقوق بین الملل اقتصادی ترجمه دکتر سید قاسم زمانی و حقوق بین الملل معاهدات دکتر هدایت اله فلسفی

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف و کاربرد تحقیق

این پژوهش می تواند مورد استفاده نهادهایی چون وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.

پرسش اصلی تحقیق(مسائل تحقیق)

– آیا تحول در کارکرد های شورای امنیت در مسائل جهانی از جمله پرونده هسته ای جمهوری اسلامی با مبانی حقوقی قابل تحلیل می باشد ؟