دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت قضایی قراردادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل دوم : قرارداد و تراضی
در این فصل برای آشنایی در مورد مساله تراضی به تعریف کلمه تراضی و مفهوم  آن  می پردازیم و انواع آن را بیان می نماییم.
 
مبحث اول : مفهوم قرارداد و تراضی
    از آنجا که یکی از شرایط صحت معاملات و قراردادها وجود قصد و رضایت طرفین دعوا می باشد لذا تراضی و قرار داد رابطه بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند به گونه ای که قراردادی که در آن رضایت طرفین وجود نداشته باشد مانع نفوذ آن خواهد شد و تنها با رضایت بعدی امکان نفوذ و پایداری قرارداد بوجود خواهد آمد مگر آنکه قهرا و یا به موجب قانون صورت گرفته باشد . لذا برای درک بهتر از مفاهیم در بخشهای دیگر این پایان نامه، ابتدا قرارداد و تراضی را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
 
 
 گفتار اول : قرارداد
    قرارداد[1] درلغت به معانی زیادی به کار برده شده است از آن جمله : اتفاق دو یا چند تن در امری ، پیمان ، عهد نامه ، قرار نامه[2] ، دارای پایداری ، تعیین شده ، قول ، شرط ، اقرار ، دستور ، قانون و ختم عمل [3] می باشد و در اصطلاح حقوق ، «نوشته ای که در آن دو یا چند طرف حقوقی را برای یکدیگر به رسمیت می شناسند و یا وظایفی را در برابر دیگری به عهده می گیرند»[4]. که البته این قرارداد می تواند شفاهی و یا کتبی باشد.
پیدایش قرارداد روشی است که از گذشته بسیار دور جهت  حل و فصل خصومتها بکار برده شده است و جهت برقراری عدالت و استواری انضباط اجتماعی ، اصلی با عنوان آزادی قراردادی  بوجود آمد . و از سوی دیگر گستردگی مفهوم قرارداد تا جایی است که غیر از انواع عقود ، صلح را نیز در بر می گیرد  . لذا برای آشنایی با این موضوع ابتدا به اصل آزادی قراردادی پرداخته سپس قرارداد را تعریف می نماییم.
contrat 1
2  فرهنگ فارسی (سلسله فرهنگهای «معین») ، دکتر محمد معین ، جلد دوم ، انتشارات امیرکبیر ، شماره 3 ، سال 1382 ، صفحه2652
3 لغت نامه دهخدا ، علی اکبر دهخدا ، جلد یازدهم ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم از دوره جدید ، سال 1377 ، صفحه 17484
4فرهنگ زمان فارسی ، سیدعلی رضوی بهابادی – حسین حسن پورآلاشتی ، انتشارات بهاباد ، چاپ سوم ، سال 1378 ، صفحه 260

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق
1 – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.
2 – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.
3 – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .
4 – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی