پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه حقوق:دادگاه صالح در عقود الکترونیک علی¬الاصول

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بنددوم: ضابطه تشخیص

برای تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاه باید به سه عنصر «صنف» و «نوع» و «درجه» دادگاه توجه نمود که به طور اختصار توضیح داده می­شود.

الف) صنف دادگاه: در حال حاضر، واحدهای قضاوتی (مراجع) تشکیل دهنده­ی سازمان قضاوتی ایران در یک طبقه­بندی کلی به دو صنف مراجع قضایی و مراجع اداری تقسیم می­شوند. بنابراین در تعین مرجعی که از حیث صنف صالح است ابتدا باید به این موضوع توجه شود که دعوا باید در مرجع اداری مطرح شود و یا در صلاحیت مراجع قضایی است.

ب) نوع دادگاه: مراجع حقوقی به مفهوم اخص (مدنی) نیز از جهت نوع، به مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می­شوند. در حقیقت در هر صنف، ماهیت مرجع قضاوتی یعنی خصوصیت آن، از این نقطه نظر که مرجعی عمومی یا مرجعی اختصاصی است باید مورد توجه قرار گیرد.

ج) درجه دادگاه: علی­الاصول در هر نوع از مراجع (عمومی یا اختصاصی)، از هر صنفی که باشد (قضایی یا اداری) درجاتی وجود دارد که مرجع قضاوتی، در سلسله مراتب در آن قرار دارد و بدین ترتیب مرجع بدوی (درجه اول) از مرجع تجدیدنظر (درجه دوم) که از پائین در نظر گرفته می­شود متمایز است.[1]

گفتار دوم: صلاحیت نسبی (محلی)

 بنداول: مفهوم: صلاحیت نسبی یا محلی عبارت است از صلاحیت هر یک از دادگاه­های عمومی انقلاب، نظامی، تجدیدنظر یا کیفری استان از دو حوزه قضایی نسبت به هم. صلاحیت نسبی      دادگاه­ها، برحسب موضوع دعوا با تعدادی عوامل ارتباط تعیین می­گردد عوامل اصلی ارتباط عمدتاً عبارتند از: اقامتگاه، محل سکونت، محل وقوع مال محل تنظیم سند، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد و محل وقوع دلایل و امارات.[2]

بنددوم: اصل کلی در تعیین دادگاه صالح: محل اقامت خوانده

[1] – همان، صص 155 و 156

[2] – مواد 11 الی 25 ق.آ.د.م

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هر تحقیقی در صدد یافتن نتایجی است تا بتواند بعضی از مشکلات موجود را از پیش روی بردارد. پژوهش حاضر از این قاعده مستثنی نیست. در این تحقیق کوشش بر آن است که در کنار کشف و شناساندن مسائل ناشی از عقود الکترونیک راه حل­هایی برای رفع این مشکل ارائه شود

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح