دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حقوق سهامداران اکثریت

 

 

قاعده‌ اکثریت یکی از اصول بنیادین مربوط به حکومت شرکتی در شرکت‌های سهامی و حقوق شرکت‌های غالب کشورهای دنیا از جمله انگلستان و ایران بوده است. براساس این قاعده تصمیمات جمعی در شرکت‌های سهامی با رأی اکثریت سهامداران اتخاذ و رعایت چنین تصمیماتی برای شرکت و تمامی اعضای آن به ویژه اقلیت سهامداران که ممکن است با آن تصمیمات مخالفت کرده باشند الزامیست. هر چند بنا بر قاعده همه ی سهامداران در شرکت‌های سهامی باید به تصمیمات مصوب با رأی اکثریت مطلق گردن نهند، اما این به معنای آن نیست که قاعده اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوعی حاکم خواهد بود.

حقوق شرکت‌های ایران قاعده اکثریت را بدون تعیین قلمرو آن پذیرفته است که این به نوبه خود قاعده را بیش از پیش در معرض سوء استفاده دارندگان اکثریت سهام در شرکت‌های ایرانی قرار داده است.[1]

هر چند غالب اختياراتي كه توسط اكثريت اعمال مي‌شود و تصميماتي كه توسط آنها گرفته مي‌شود شامل حال همه سهامداران مي‌شود ولي در هر حال اين اكثريت هستند كه مي‌توانند به 2 شكل از اختيارات مجامع عمومی به نفع خود استفاده نمايند:

شكل اول: استفاده از قدرت اكثريت در اخذ تصميماتي است كه هيچ الزام قانوني به انجام آن وجود ندارد ولي فقط اين اكثريت هستند كه مي‌توانند اقدام به اخذ آن نمايند و اقليت هيچگونه اختياري در انجام آن ندارند مثل افزايش و يا كاهش اختياري سرمايه.

شكل دوم: استفاده از قدرت اكثريت در اخذ تصميماتي است كه الزام قانوني به انجام آن وجود دارد منتهي در اين موارد اكثريت با استفاده از قدرت خود، اقدام به اخذ تصمیمات مطلوب خود مي‌نمايند مثل تصويب طرح اساسنامه و انتخاب مديران و يا بازرسان مد نظر خود كه اكثريت در اين موارد اقدام به تصويب اساسنامه به دلخواه خود و يا انتخاب مديران و بازرسان مورد نظر خود مي‌نمايند.

البته بايد اضافه كرد كه قانونگذار در مواردي محدوديتهايي را براي مجامع عمومي پيش‌بيني كرده است كه در اين موارد اكثريت هم نمي‌توانند خلاف اين محدوديتها عمل نمايند.

این فصل به بررسی حقوق دارندگان سهام اکثریت می‌پردازد و از آنجائیکه اینان از طریق اخذ تصمیمات مورد نظر در مجامع عمومی اعمال قدرت می‌نمایند لدا این فصل در سه بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد . در بخش اول حقوق دارندگان سهام اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی موسس و در بخش دوم حقوق دارندگان سهام اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی عادی و در بخش سوم حقوق دارندگان سهام اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده بیان گردیده است .

[1].دکتر رحمانی،عطاالله،مقاله تطبیقی قلمرو قاعده اکثریت در شرکت های سهامی : حقوق انگلستان و ایران دوفصلنامه دانش و پژوهش حقوقی،سال اول،شماره اول،بهار و تابستان 1391،انتشارات دانشگاه چمران اهواز،ص 1

 

واژگان کلیدی: شرکت‌های سهامی، سهامداران اکثریت، سهامداران اقلیت، قاعده اکثریت، اقامه دعوی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

با این اوصاف در این پایان نامه به دنبال پاسخ به سوالات ذیل هستیم :

  • آیا قاعده اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوعی در شرکت‌های سهامی حاکم است؟

2- آیا نظام حقوق شرکت‌های سهامی ایران قواعد خاصی در حمایت از حقوق سهامداران اقلیت پیش‌بینی نموده است و  در صورت پیش‌بینی این قوانین جهت حفظ حقوق سهامدار اقلیت کافی است؟

  • راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت چیست ؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی