Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

آبهای مجمع الجزایری

آبهای که میان جزایر وجود دارد آبهای مجمع الجزایری می گویند:

دسته اول مجمع الجزایرها، آنهایی هستند که خود به تنهایی تشکیل یک واحد سیاسی مستقل می دهند و دسته دوم آنهایی که از لحاظ سیاسی به یک کشورقاره ای (بری) وابسته هستند. دسته اول مانند: زلاند نو، استرالیا و دسته دوم مانند گالا پاگوس (وابسته به اکوادور) می باشند.[1]

 

2) منطقه نظارت یا مجاور

دولتها از گذشته مدعی اعمال صلاحیت برقسمتی از دریای آزاد در مجاورت دریای سرزمینی خود در زمینه امور معینی بوده اند این صلاحیت برای نظارت بر حسن اجرای قواعد گمرکی، مهاجرت، بهداشتی و مالی بوده است. در کنوانسیون 1958، منطقه نظارت به رسمیت شناخته شده است.[2]

3) منطقه انحصاری اقتصادی

منطقه ای است که ماورا در مجاورت دریای سرزمینی واقع شده است. حد داخلی منطقه انحصاری اقتصادی، حد خارجی دریای سرزمینی است (ماده 55 عهد نامه حقوق دریاها ). منطقه انحصاری اقتصادی، نه ادامه دریای سرزمینی است و نه دنباله دریای آزاد، بلکه منطقه ای جدا و مستقل از آن دو است که میان دریای سرزمینی و دریای آزاد واقع شده و دارای ماهیت حقوقی ویژه ای است. پیش بینی منطقه ای از دریاها به نام ((منطقه انحصاری اقتصادی)) یکی از نو آوری های عهدنامه حقوق دریاهاست البته، منشاء تاریخی آن را باید در اعلامیه های یک جانبه کشورهای ساحلی، پس از جنگ جهانی دوم جستجو کرد، این کشورها به منظور توسعه حدود صلاحیت خود در دریاها به ویژه در زمینه صید ماهی و سایر موجودات دریای، مبادرت به صدور چنین اعلامیه هایی نمودند، بدانجا که تا سال 1982 حدود 55 کشور بطور یک جانبه مدعی منطقه انحصاری اقتصادی بودند.

[1]. بیک زاده ،1390: 61

[2]. موسی زاده، 1389 : 285

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از انجام تحقیق:

  • بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال 1958 و1982 درزمینه آبراههای بین المللی.
  • بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
  • بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.

پرسش های تحقیق:

اصلی

  • آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

فرعی

  • موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون 1982 چیست؟
  • رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

میهمان