Site Loader

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان

تکه ای از متن پایان نامه :

 ختم دهنده دور هفتم می دانند که شریعت صاحب دور ششم را نسخ می کند و این نسخ به معنی اظهار معانی شریعت و اظهار باطن آن می باشد که در آن مستتر می باشد. بر حسب نظریه فلسفی اسماعیلیان در باب ادوار عالم، محمد بن اسماعیل موردی از ظاهر شریعت جدش حضرت محمد (ص) را باطل نمی کند؛ بلکه با تاکید آن می پردازد و فرمان به اقدام آن می دهد و معانی آن شریعت را آشکار می­کند و باطن آن شریعت را که مبطون در شریعت می باشد، به وسیله تاویل و کشف ظاهر می سازد. اسماعیلیان قائلند که روش ائمه طاهرین و تابعین نیز همین بوده می باشد و نه اینکه  اهل ترک شریعت و یا ابطال باشند. در این ارتباط البته به قول امام معز استناد شده می باشد «و تعطیل می گردد با قیام محمد بن اسماعیل ظاهر شریعت محمد (ص) بخاطر آن چیز که از معانی شریعت که او مبین آن می باشد و برای اسرار آن کاشف و روشنگر می باشد».[1] امام هفتم دور ششم که دور پیامبری محمد (ص) می باشد، محمد بن اسماعیل بود که استتار اختیار نمود. وی زیرا ظهور کند، ناطق هفتم و مهدی یا قائم می گردد و بر دور معادی آخر حکمرانی می کند. محمد بن اسماعیل شریعت اسلام را نسخ می کند و دوره پایانی جهان را آغاز می نهد. امّا وی شریعت جدیدی نمی آورد، بلکه در عوض حقایق باطنی نهفته در ورای شرایع قبلی را کاملا مکشوف می سازد. اسماعیلیان قائلند در این عصر مسیحایی و مهدوی دیگر نیازی به شرایع نیست. در این حال وی قائم القیامه و امام روز رستاخیز خواهد بود.[2] بعد از محمد بن اسماعیل پسرش عبدالله مستور امام گشت. او وقتی به ستر رفت، مریدانش ارتباط خود را با امام از دست داده و دعاها و روزه های خود را باطل می دیدند. به علاوه نمی دانستند زکات را بایستی به چه کسی دهند؟ می گویند وقتی او را یافتند یکی از آنها چهار هزار دینار همراه داشت که به او داد. در زمان احمد بن عبدالله امام مستور بعدی اسماعیلی، که او را نویسنده اخوان الصفا می خوانند، این کتاب برای «ارشاد مردم» در مساجد به آنان داده می شده می باشد.[3] داغ اتهام ترک فرایض دینی همچون نماز و روزه به جهت دریافت باطن حقیقی رسوم دینی بر پیشانی دسته هایی از اسماعیلیه نخستین خورد. در میان این گروه هم تصدیق کلی باطن یا معنای درونی شریعت و هم انتظار زمانی که در آن شریعت اعتبار خود را از دست می دهد، حضور داشت. اسماعیلیان هیچگاه نتوانستند از این مساله که از آغاز نهضت همیشه دامن گیرشان بود، که داعیان شهرهای مختلف مقدار زیادی کالا و مبالغ زیادی پول نقد را نزد امام (ظاهرا عبیدالله که اولین امام بعد دوران ستر می باشد) در سلمیه می بردند.[4] اگرچه شیوه برخورد متکلمین اهل سنت همچون بغدادی و غزالی قابل دفاع نیست، اما دفاع دفتری از اسماعیلیه نیز قدری مبالغه آمیز می باشد. همانطور که ذکر گردید ابوحاتم که از داعیان بزرگ اسماعیلی می باشد، ابوالخطاب را که از غالیان می باشد از بزرگان اسماعیلیه نخستین می داند و کتاب ام الکتاب نیز اگرچه منبع مسلمی نیست اما موید این مطلب می باشد..[1] کرمانی، راحة العقل، ص 23 – 24

[2]. دفتری، پیشین، ص 164

.[3] هالیستر، جان نورمن، پیشین، ص 235- 236

.[4] ابن منصور، سیره جعفر،

 فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان

usera