Site Loader

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

تکه ای از متن پایان نامه :

 

وکالت از نظر لغوی به معنای تفویض کردن و واگذار کردن می باشد و در اصطلاح مطابق تعریف ماده 656 قانون مدنی« وکالت عقدی می باشد که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب طرفین می­توانند تنها با اراده خود عقد را بر هم زنند و مطابق ماده 954 قانون یاد شده جنون، سفه و موت موجب انفساخ عقد جایز می گردد. در تعیین اینکه عقدی، جایز می باشد یا لازم بایستی به اصل رجوع نمود. در تعدادی از عقود مقنن مشخص نموده که عقد لازم می باشد یا جایز. اما مواردی نیز مشاهده می­گردد که لزوم و جواز عقد مشخص نگردیده می باشد. در این دسته از عقود بایستی اصل را رعایت نمود. ماده 219 قانون مدنی در این زمینه اشعار دارد :«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع می باشد مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شده باشد». لذا اصل مورد نظر اصاله اللزوم می‌باشد. بدین توضیح نظر به اینکه تولیت مانند عقود می باشد و از طرف دیگر تصریحی به جواز آن نشده می باشد بر اساس مفاد ماده فوق الذکر به لزوم تولیت حکم می‌گردد[1]. بدین ترتیب متولی با قبول تولیت مکلف می‌گردد که امور وقف را به عهده گرفته و دیگر حق استعفا ندارد و همچنین واقف و یا حاکم حق عزل او را ندارد، حتی در صورت خیانت، سفه، جنون ، تولیت منفسخ نمی­گردد . بلکه حاکم ضم امین می­کند و هنگامی­که مانع مرتفع می­گردد متولی به سمت تولیت اعاده می­گردد. البته عده قلیلی از حقوقدانان و فقها معتقدند به جایز بودن تولیت و اینکه متولی همانند وکیل بعد از قبول تولیت حق استعفا دارد[2]. درمقابل حاکم یا واقف نیز می تواند او را عزل نموده و فوت و حجر واقف باعث قطع ارتباط تولیت می­گردد .طبق مفاد ماده 79 قانون مدنی که اشعار می­دارد :«واقف یا حاکم نمی­تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده می باشد عزل کنند مگر در صورتیکه حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر گردد حاکم ضم امین می کند». بطلان نظریه اخیر واضح می باشد .چنانکه گذشت.

مبحث سوم: مقایسه تولیت با وصایت وکالت و نمایندگی

گفتار نخست: مقایسه تولیت با وصایت

به موجب ماده 825 قانون مدنی وصیت بر دو قسم می باشد ؛ وصیت عهدی و وصیت تمکیلی .

وصیت تملیکی عبارتست از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از خودش به دیگری مجاناً ‌تملیک کند.

وصیت عهدی عبارتست از اینکه شخص یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نماید[3]. پس وصیت ممکن می باشد شامل تملیک رایگان ، تعیین دیون، دستورهای لازم جهت اداره اموال کودکان ، ابراء ذمه دیون مدیون ، یا تنها نصایح اخلاقی باشد . وصف مشترک همه این اعمال تعلیق آنها به موت موصی می باشد[4]. پس در تعریف وصیت بایستی به این نکته اساسی تکیه نمود و تعریف کامل را عقد وکالت عقدی جایز می باشد و در هر زمان وکیل و موکل می‌توانند آن را بر هم زنند و تعیین مدت، آن را لازم نمی گرداند . فقط اثر مدت آن می باشد که وکالت در تمامی مدت جایز باقی خواهد ماند[5] . مگر اینکه[1] – موسوی خمینی ،روح ا…،تحریر الوسیله ،ج 2،ص126

[2] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر‌، حقوق اموال ، ص 341 .

[3] – قانون مدنی ، ماده 836 .

[4] -کاتوزیان ، ناصر ، وصیت در حقوق مدنی ایران،نشر کانون وکلا دادگستری مرکز ، 1369،ص 34

[5] – قانون مدنی ، ماده 679

 قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات