پایان نامه تحلیل فضایی آمار تصادفات و سرانه ی مرگ و میر ناشی از تصادفات(درون و برون شهری) شهرستان های ایران در دوره 1389-1385

0 Comments

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جمعیت شناسی

عنوان : تحلیل فضایی آمار تصادفات و سرانه ی مرگ و میر ناشی از تصادفات(درون و برون شهری) شهرستان های ایران در دوره 1389-1385

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ جمعیت شناسی

تحلیل فضایی آمار تصادفات و سرانه ی مرگ و میر ناشی از تصادفات(درون و برون شهری) شهرستان های ایران در دوره 1389-1385

استاد راهنما

دکتر علی گلی

شهریور 1392

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده :

تصادفات ترافیکی در حال حاضر به صورت یک معضل اجتماعی در سطح جهان مطرح است که همه ساله جان تعداد زیادی از مردم را گرفته و هزینه های اقتصادی بزرگی را به جوامع وارد می کند. حوادث ثرافیکی سالانه باعث مرگ حدود 2/1 میلیون نفر و جراحت بیش از 50 میلیون نفر در سراسر دنیا می شود و نهمین عامل از دست رفتن سال های مفید عمر در جهان است و پیش بینی می شود که تا سال 2020 میلادی 66 درصد افزایش یافته و به سومین عامل تبدیل شود. این مطالعه بررسی الگوی فضایی و تحولات فضایی آمار تصادفات و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات در شهرستان های ایران در دوره 1389-1385می باشد. مطالعه حاضر با بهره گرفتن از داده های ترکیبی سالنامه های آماری سال های 1385، 1386، 1387، 1388، 1389 و نتایج عمومی سرشماری 1385 و 1390 با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و تکنیک آمار مکانی و شاخص توزیع فضایی موران انجام شده است. این تحقیق نشان می دهد که در سطح کشور سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات (درون شهری– برون شهری) دارای الگوی فضایی نسبتا خوشه ای می باشد. تعداد جمعیت، تراکم جمعیت، درصد بی سوادی، سرانه راه فرعی، درجه ی توسعه یافتگی شهرستان ها هم بر سرانه ی مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری و هم  برون شهری تاثیر داشته است.  طول راه اصلی و فرعی فقط بر سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری تاثیر داشته است. متغیر سهم جمعیت هر شهرستان از جمعیت کل کشور بیشترین تاثیر را بر سرانه ی مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری و برون شهری داشته است. تصادفات یکی از بزرگترین مشکلات سلامت عمومی در جهان است. این مساله در کشور ایران با روند صعودی تعداد کشته شدگان و افزایش تعداد کاربران راه های کشور و همچنین افزایش تعداد سفرها مهم تر شده است، پیشنهاد می شود جهت کاهش مرگ و میر ناشی ازحوادث ترافیکی و کاهش سرعت رشد تصادفات، مطالعات بعدی بر مبنای علل مؤثر در روند کاهش مرگ و میر طراحی شود.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول: کلیات    2
1-1-    مقدمه    2
1-2- بیان مساله    4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    8
1-4- اهداف تحقیق    12
1-4-1-هدف کلی    12
1-4-2-اهداف جزئی    12
فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین    15
2-1- مقدمه    15
2-2- مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی    15
2-2-1- مطالعات داخلی    15
2-2-2- مطالعات خارجی    24
2-3- ارزیابی مطالعات پیشین    30
2-3-1- نقاط قوت مطالعات پیشین    30
2-3-2- نقاط ضعف مطالعات پیشین    31
فصل سوم: چارچوب نظری    33
3-1- مقدمه    33
3-2- مروری بر نظریات موجود    33
3-2-1- نظریه ی ارتباط توسعه اجتماعی – اقتصادی با میزان مرگ و میر    33
3-2-2- نظریه ی فرهنگ    35
3-3 – چارچوب نظری    37
3-4- مدل مفهومی و تجربی تحقیق    39
3-5- فرضیه های تحقیق    40
فصل چهارم: روش تحقیق    41
4-1- مقدمه    42
4-2- روش تحقیق    42
4-3- ابزار جمع آوری داده ها    43
4-4- جامعه آماری    43
4-5- واحد تحلیل    43
4-6- قلمرو زمانی و مکانی    43
4-7- تکنیک های آماری تحلیل داده ها    43
4-7-1- تحلیل مدل خودهمبستگی فضایی و محلی    44
4-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها    47
4-8-1- متغیرهای مستقل    48
4-8-2- متغیر وابسته    48
فصل پنجم: یافته های تحقیق    50
5-1- مقدمه    50
5-2- آمار توصیفی    50
5-2- تحولات فضایی سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری و برون شهری در کشور بر اساس الگوی تک متغیره ( شاخص خود همبستگی فضایی)    67
5-3- آمار استنباطی و آمار مکانی    72
5-4- رگرسیون چند گانه به روش گام به گام    96
5-4-1- معادله رگرسیون گام به گام (عوامل موثر بر مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری)    96
5-4-2-معادله رگرسیون گام به گام (عوامل موثر بر مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری)    98
فصل ششم: نتیجه گیری    102
6-1- مقدمه    102
6-3- آمار استباطی و آمار مکانی    106
6-4- پیشنهادات    108
6-4-1-پیشنهادات اجرایی    109
6-4-2-پیشنهادات برای پژوهش های آتی    110
6-5- محدودیت های تحقیق    110
منابع    112
منابع فارسی    112
منابع لاتین    117

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :154

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=150043]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com