دانلود پایان نامه

حاصل، نتایج زیر بدست می‌آیند:
۱- با نزدیک شدن? به مقادیر ۱و۳و۵، … (مقادیر معادل فرکانسهای طبیعی مخزن)، مقدار نیروی جانبی کل افزایش می‌ یابد. در ضمن تشدید برای مقادیر کوچکتر? شدیدتر است.

شکل(۳-۵): پاسخ فرکانس مختلط برای نیروی هیدرودینامیک کل

۲- برای بزرگی نیروی جانبی کل حاصل از حرکت قائم زمین، در حدود بزرگی حاصل از حرکت

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع مهارت های اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید