دانلود پایان نامه

نقاط بدن به جز ادرار جدا می شوند با داشتن ویژگیهای اختصاصی (خواص بالا بعلاوه آزمونهای اکسیداز منفی), غالبا با یک تست MUG به عنوان اشریشیاکلی تایید می شوند.( نیاکان ، ۱۳۷۲)

۱-۴-۱-۱- بیماریزایی :
۱- عفونت دستگاه ادراری: اشریشیاکلی، شایع ترین عامل عفونت دستگاه ادراری است و تقریبا موجب ۹۰ درصد اولین عفونتهای ادراری در

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهدانش آموزان، دانش آموز، رویکرد شناختی

پاسخی بگذارید