دانلود پایان نامه

می شوند. (هیولینک، ۲۰۰۳)
جهت پیشگیری از اسهال مسافرتی، عدم مصرف غذاهای بالقوه آلوده به ETEC توصیه میشود. تجویز پروفیلاکسی آنتی بیوتیک می تواند موثر باشد. ولی ممکن است سبب افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری ها شده و نباید برای همه افراد توصیه شود.
اشریشیاکلی انتروهموراژیک (ETEC) ,توکسینی بنام وروتوکسین۶۵ تولید می کند

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهآن(y)، ارتعاش)، (۳-۳۴)، نمود:

پاسخی بگذارید