دانلود پایان نامه

شکل) و استرپتوکوکوسها میله ای شکل (به شکل دانه های زنجیر) به طول۶-۵/۰ و عرض ۱-۲/۰دیده می شوند. باسیل ها (میله ای مستقیم) و اسپریل ها (میله ای مارپیچ) می باشند. ( گودرزی، ۱۳۸۱)
در طبقه بندی های دیگر باکتریها از روی تشابهات ژنتیکی و خصوصیات بیوشیمیایی در فامیلی، جنس و گونه قرار می گیرند.
برخی باکتریها توانایی تشکیل سلولهای در

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارههیدرودینامیک، مدول‌الاستیسیته، نمی‌شود.، چاکرابارتی

پاسخی بگذارید