دانلود پایان نامه

۱۳۸۱)

۱-۳-۲- رشد میکروبی
فاکتورهایی روی زنده ماندن و رشد میکروارگانیسم ها در ماده غذایی موثر می باشند که این فاکتورها شامل مواد زیر می باشند:

– محتویات ماده غذایی
– میزان رطوبت
– PH
– اکسیژن در دسترس
– ساختمان بیولوژیکی
– اجزاء ضد میکروبی

نیازهای غذایی : در حالیکه نیازهای غذایی کاملا به نوع ارگانیسم بستگی دارد،

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعنوع صنعت، اندازه شرکت، اوراق قرضه

پاسخی بگذارید