دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

تکه ای از متن پایان نامه :

های پژوهش نشان می دهد که افراد با مصرف الکل کوشش در جلب توجه همسالان خود دارند و مصرف الکل و بزهکاری ارتباط مثبتی با خطرپذیری و ارتباط های خطر آفرین افراد دارند( لیا و همکاران، 2006).

همچنین مطالعاتی در زمینه پرخاشگری و تهاجم پرخاشگری ( اسمیت، 1979: 344-337). انجام شده می باشد.

2-2 ادبیات پژوهش

2-2-1مقدمه:

پژوهش دربستری ازآگاهی و معلومات گذشته برای کشف مجهولات انجام می گردد. ادبیات و مبانی نظری پژوهش، محقق رادرجریان یافته­های دیگران و نظریات مرتبط بامسأله پژوهش قرارمی­دهد. به این وسیله محقق نسبت به موضوع اشراف بیشتری پیدامی­کند و براطلاعات ­او در زمینه­موضوع مورد مطالعه افزوده می­گردد. مبانی نظری، دیدمحقق را نسبت به جنبه­های مختلف موضوع باز کرده، تکیه­گاه محکمی برای استدلال منطقی درزمینه موضوع، دراختیاراوقرارمی­دهد. پس مطالعه ادبیات پژوهش، یکی ازمراحل مهم درفرایند انجام پژوهش علمی می باشد(حافظ نیا، 1381).

این فصل بر اساس مقدمه و اظهار مسئله که در فصل یک آمده می باشد، بنا نهاده شده می باشد. هدف از این فصل این می باشد که مطالعه ادبیات پژوهش در زمینه هایی که پژوهش به آن توجه داشته می باشد صورت گیرد، تا خواننده با آن آشنا گردد. مطالعات مقدماتی نخست به مقصود آشنایی محقق با تحقیقاتی که پیشتر درمورد مضمون پژوهش انجام گرفته می باشد و نیز امکان تعیین موقعیت پژوهش در دست انجام نسبت به تحقیقات پیشین را به محقق می­دهد. در گام بعدی، محقق خواهد توانست چشم اندازی را که به نظرش برای موضوع تحقیقش مناسب تر می باشد تعیین کند. تهیه چکیده هایی با ساختار صحیح اجازه می دهد که ایده های اصلی متون مشاهده شده را استخراج کرده و آن ها را با یکدیگر مقایسه کند(رفیع پور،1382)، به همین دلیل در این بخش آغاز مفهوم نزاع و نزاع دسته جمعي تبیین می­گردد. بعد عوامل موثر در نزاع دسته جمعي و ابعاد آن  توضيح داده مي گردد سپس به مطالعه دیدگاههای مختلف در مورد نزاع پرداخته می­گردد .

 فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی