Site Loader

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

تکه ای از متن پایان نامه :

 

واقف در حین وقف فرد و یا افرادی را به عنوان متولی تعیین نماید و نام و مشخصات ایشان را در متون وقفنامه تصریح نماید ،آن موقوفه را منصوص التولیه نموده می باشد. البته عده­ای ماده 4 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در تعریف متولی اظهار می‌دارد:

«متولی موقوفه کسی می باشد که به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدنی یا این قانون واجد این سمت باشد. دراین صورتها متولی منصوص التولیه می باشد یعنی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر تولیت آن از جانب واقف تصریح شده می باشد، اگر این طور نباشد متولی از جانب مقام ولایت و یا ماذونین از جانب وی تعیین می­گردد. »

 

 

گفتار دوم : ماهیت حقوقی تولیت

بند نخست: تولیت عقد می باشد

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی تولیت ، لازم می باشد تا راجع به عقد یا ایقاع بودن ارتباط تولیت سخن گفته گردد . با در نظر داشتن تعریف عقد بر حسب ماده 183 قانون مدنی عقد توافق دو انشاء متقابل می باشد که به مقصود ایجاد اثر حقوقی انجام می­گردد اما بر عکس ایقاع عبارت می باشد از انشاء اثر حقوقی که با یک اراده انجام می­گردد . پس اثر حقوقی که با یک اراده انشاء می­گردد ایقاع می باشد و آن اقدام حقوقی که جهت تکوین به دو اراده نیاز دارد عقد می باشد.

برای تعیین اینکه اقدام تعیین متولی کدام یک از دو مورد  می باشد (عقد یا ایقاع) بایستی دید که آیا تولیت یک اقدام حقوقی می باشد یا خیر و بعد اینکه کدامیک از این دو می باشد؟

واقف یا حاکم شرع حسب مورد با انشاء اراده به یک یا چند شخص پیشنهاد تولیت می‌دهد و بنابر مستنبط از متون فقهی و نصوص قانونی برای ایجاد تولیت ، طرف خطاب بایستی اراده اش را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش آن اعلان بدارد. حال اگر شخصی که به عنوان متولی تعیین شده می باشد اراده اش را ابراز ندارد و یا از ایجاب اطلاعی نداشته باشد و واقف فوت نماید بر خلاف وصایت ، ایجاب منتفی می­گردد . بدین توضیح می­بینیم که برای ایجاد اثر حقوقی «تولیت» توافق دو اراده مورد نیاز می باشد و با در نظر داشتن توضیح بالا ، اقدام تعیین متولی عقد می باشد ، چنانکه فقها و حقوقدانان بر عقد بودن آن اتفاق نظر دارند[1]. بعد از روشن گردیدن این مساله که اقدام تعیین متولی عقد می باشد نه ایقاع مقتضی می باشد بدانیم چه نوع عقدی می باشد،آیا مانند عقود معین می باشد یا بایستی در قالب عقود نامعین از آن بحث نمود.

الف: نظریه تولیت ـ وکالت

[1] – کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی، عطایا، ص241

 قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

usera