پایان نامه مقایسه ی دو شیوه ی برآورد مقادیر مفقود با بهره گرفتن از معیار نزدیکی پیتمن

0 Comments

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی

عنوان : مقایسه ی دو شیوه ی برآورد مقادیر مفقود با بهره گرفتن از معیار نزدیکی پیتمن

دانشکده علوم

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی

 آمار ریاضی

مقایسه ی دو شیوه ی برآورد مقادیر مفقود با بهره گرفتن از معیار نزدیکی پیتمن

استاد راهنما:

دکتر علیرضا نعمت الهی

تیر 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

در این رساله  ابتدا به  معرفی مفهوم  معیار پیتمن نزدیکی (PMC) که  پیتمن آن  را  در سال 1937 معرفی کرد،  می پردازیم  و از آن به عنوان  معیاری در انتخاب  برآوردگرهای  بهینه  همراه با دیگر  معیارها  مانند نا اریب بودن،  واریانس کمینه و کم ترین  میانیگین  توان دوم خطا  استفاده می کنیم.  در ادامه به منظور ارزیابی عملکرد روش های پیش بینی یک متغیره و چند متغیره ، معیار نزدیکی- پیتمن را  در نظر می گیریم  و وزن های بهینه ی پیش بینی های ترکیبی  را نیز  براساس  این مولفه  محاسبه می کنیم . این وزن ها  به توزیع خطاهای پیش بینی تکی بستگی دارند، در حالت نرمال این وزن ها با وزن های MSE-بهینه  (در حالت تک متغیره)  و  با وزن های  MMSE – بهینه  (در حالت چند متغیره) برابرند. ایده ی اصلی این تحقیق  بررسی این موضوع است که  روش  درون یاب خطی  (LI) و روش پیش بینی با جایگزینی(FR)  را نسبت  به معیار دیگری که معروف به پیتمن نزدیکی است مقایسه می کنیم . در ارتباط با مورد خاص فرایند  خودبازگشتی  مرتبه  اول(AR) ،  برتری  روش درون یاب خطی را نسبت  به  روش پیش بینی با جایگزینی اثبات خواهیم کرد .

فهرست مطالب
عنوان                            صفحه
فصل اول: معیار نزدیکی پیتمن در مقابل میانگین توان دوم خطا
1-1- مقدمه    2
1-2- تاریخجه و تعاریف    2
1-3-  پدیده ی رائو    7
1-3-1- پدیده ی رائو در مسائل مختلف    7
1-3-2- تعمیم پدیده ی رائو    10
1-4-  ضعف های MSE    11
1-4-1- زمانی که MSE قادر به تشخصی نیست    11
1-4-2- زمانی که MSE وجود ندارد    11
1-4-3- MSE و تاکیدات نامناسب    11
1-4-4- اطلاعات توام در مقابل اطلاعات کناری    13
1-5- یک راه حل کلی برای تعیین PMC    15
1-6-  فقدان خاصیت تعدی PMC    20
1-6-1- نتیجه گیری    22
فصل دوم: پیتمن-نزدیکی به عنوان معیاری برای ارزیابی کردن کیفیت پیش بینی ها
2-1- مقدمه    24
2-2- حالت تک متغیره    24
2-2-1- میانگین توان دوم خطا (MSE)    25
2-2-2- پیتمن-نزدیکی    26
2-3- حالت چند متغیره    31
2-3-1- ماتریس میانگین توان دوم خطا (MMSE)    31
2-4- پیتمن-نزدیکی    34
2-5- مثال عددی    38
2-5-1- نتیجه گیری    40
فصل سوم : مقایسه ی دو شیوه ی برآورد مقادیر گمشده با بهره گرفتن از معیار نزدیکی پیتمن
3-1- مقدمه    42
3-2- تعاریف و مفاهیم اولیه    43
3-3- دو شیوه ی جایگذاری برای یک مقدار گمشده    44
3-3-1- روش درون یاب جایگزین    45
3-3-2- روش پیش بینی جایگزین    46
3-4- مقایسه ی دو روش و نتیجه گیری    47
پیوست
پیوست 1     49
پیوست 2     51
پیوست 3     53
3-1-مقدمات    53
3-2- درون یاب یک مقدار گمشده    55
پیوست4 :برنامه نویسی    60
واژه نامه
به ترتیب حروف الفبای فارسی    66
به ترتیب حروف الفبای انگلیسی    69
فهرست منابع و مراجع    72

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :89

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=150101]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com