دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی

تکه ای از متن پایان نامه :

همراه می باشد (کولاف[1]، 2009).

مذهب به عنوان یک منبع مقابله­ای، می­تواند در جهت کاهش اثرات نامطلوب ناشی از تنش به عنوان یک مراقب اقدام کند. مذهب در فرآیند مقابله با حوادث و معضلات دارای سه تأثیر می باشد:

1) فراهم کردن معنایی برای زندگی، 2) کمک به افراد برای داشتن احساسی از کنترل، هنگام روبرو شدن با موقعیت­های مختلف و 3) ایجاد حسی از اعتماد به نفس برای افراد (اسپیکلا[2] و همکاران، 1985؛ به نقل از رضاپور و همکاران، 1390).

ادی[3] (1961)، کارکردهای دین را تحت عنوان طرفداری، هویت بخشی و انسجام بخشی مطرح می­کند و معتقد می باشد یکی از کارکردهای اصلی دین، طرفداری و تسلی برای محرومین می باشد. کارکرد دین در زندگی افراد آرامش بخشی، امیددهی، تولید شادابی، رضایت باطن و زندگی اصیل می باشد. تأثیر اصلی دین در برآورد نیازهای آدمی، کاهش درد و رنج و معنی بخشی به این دردها و رنج­های ناتمام می باشد. چیزی که علم با وجود قابلیت­های بسیار از آن برخوردار نیست. علم شاید بتواند دردها و رنج­های بشری را تقلیل دهد اما نمی­تواند به رنج­های موجود معنی بخشد (ملکیان، 1383).

مقابله مذهبي مانند ديگر راهبردهاي مقابله‌اي، از قبيل راهبردهاي مسئله‌مدار، ارتباط بين استرس و سلامت جسمي و رواني را تعديل مي‌كند؛ اين راهبردها غالباً به دو گروه راهبردهاي مقابله مذهبي مثبت و راهبردهاي مقابله مذهبي منفي تقسيم مي‌شوند. مقابله مذهبي مثبت (گرايش به مذهب) كه بيانگر حس معنويت، ارتباط ايمن با خدا، باور به معناداري زندگي و ارتباط معنوي با ديگران می باشد، پيامدهاي مثبتي، مانند عزت نفس بالاتر، كيفيت زندگي بهتر، سازگاري روان‌شناختي و رشد معنوي بيشتر هنگام استرس در پي دارد. اين در حالي می باشد كه یک گروه کوچک طبیعی در دهه پنجاه مورد توجه روان­شناسان و مشاوران واقع شده، بعضی خانواده را کانون توجه قرار دادند و بر این عقیده شدند که ریشه تمام معضلات روانی خانواده می باشد (گلدنبرگ و گلدنبرگ[4]، 1996).

[1] . Cullough

[2].  Spikla

[3]  .O’Dea

[4] . Goldenberg & Goldenberg

 پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی