دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2-5-1-1 نظریه هایی با  علت های ناسازگاری

نظريه هاي مربوط به كشمكش و نزاع عموماً به نظريه هاي انديشمنداني زیرا وبر ، ماركس، دوركيم و زيمل بر مي گردد. بر اساس اين نظريه ها، دلايلي وجود دارند مبني بر اينكه طرفين درگير كشمكش ممكن می باشد اهداف ناسازگار داشته باشند كه مانند آن ها مي توان به طور اختصار به موارد زير اشاره كرد:

1-منابع مورد منازعه؛ 2- تأثیر هاي ناسازگار و 3- ارزش هاي ناسازگار.

 

2-4-1-2 منابع مورد منازعه:

منابع، زماني مورد منازعه اند كه يكي از طرفين خواهان منابعي می باشد كه ديگري در اختيار دارد يا زماني كه هر دو طرف متخاصم خواهان منابع اختصاص نايافته يكساني هستند. اين منابع مي توانند پول، زمين، فرزندان، خيانت و سياست باشند، ولي در كل مي توان منابع مورد منازعه را در سه مقوله گنجاند: ثروت، قدرت و منزلت(وبر،1992).

در مقوله ثروت، زمين اصلي ترين منبع مورد منازعه به شمار مي آيد . در مقوله قدرت، نابرابري قدرت و استيلاي يكي بر ديگري و كشمكش بر اي رهايي از اين استيلا مطرح می باشد و در مقولة منزلت، آن چیز که2-4-1-5 الگوي كنترل اجتماعي هيرشي

اين الگو كه گاه با نام نظريه پيوند از آن ياد مي گردد، پيدايش كجروي را معلول ضعف همبستگي در گرو ه ها و نهادهاي اجتماعي و نيز تضعيف اعتقادات و باورهاي موجود در جامعه برمي شمرد. نتيجه اي كه هيرشي از تحليل خويش مي گيرد آن می باشد كه جامعه يا گروهي كه در ميان اعضاي آن وابستگ ي هاي

 فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی