دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

 

 

و همچنین دین این گونه هم تعریف شده می باشد :«ارتباط ی تعهد که بین متعهد و متعهد له پدید می آید ، سوی منفی این ارتباط را دین (dettc )و سوی مثبت آن را طلب گویند.

همچنین در تعریف دین آمده می باشد  :«تکلیفی می باشد که شخص نسبت به اجرای مفاد حق مالی دربرابر صاحب آن پیدا میکند [1]».

واژه «دین » ویژه امور مالی می باشد و وظیفه اشخاص را در امور غیر مالی ، حتی اگر ناطر به انجام دادن کاری باشد، تکلیف می نامند[2] .

 

 

 

گفتار دوم :عجز

در کتب فقها از «افلاس »تعریف چندانی پیدا نمود نشد بلکه بیشتر به تعریف «مفلس » پرداخته اند اما می توان افلاس را چنین تعریف نمود «حالت شخصی می باشد که اموالش کمتر از دیون او باشد[3]».

[1] ـ دکتر کاتوزیان،  ناصر،  مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، 1381، چاپ سی ام . صفحه 250 .

[2] ـ همان،ص249

-[3] علامه حلی، حسن ابن یوسف، تبصره المتعلمین، نشر مکتب الرضویه لاحیاء الاثار جعفریه،بی تا،  کتابفروشی اسلامیه، ص 296 .

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

Published on :Posted on