دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

تکه ای از متن پایان نامه :

-6-مثال:  معادله انتگرال ولترای غیر خطی زیر را در نظر بگیرید: ]23[

(77)

طبق قضایا و به کمک جدول شماره 1 بدست می آوریم:

–  ,              (78)

باجایگذاری مقدار برایمقادیر زیر حاصل می گردد :

=,

,                  =,

=                      =,

از معادله (69) جواب معادله (77) را بدست می آوریم:

 

 کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه: کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا