دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2-10-2-روش تجزیه بهبود پیدا کرده(یا اصلاح شده)

روش تجزیه بهبود پیدا کرده نشان داده می باشد که برای حل معادلات انتگرال ولترا زمانی که قسمت غیر همگن یعنی در معادله (21) شامل یک چند جمله ای باشد که از تعدادی زیادی عبارت تشکیل شده باشد یا ترکیبی از توابع چند جمله ای و توابع مثلثاتی و یا توابع متعالی باشد، فوق العاده خوب بکار می آید. برای رسیدن به این هدف تابع  را به دو صورت زیر چنان تقسیم می کنیم که تنها شامل یک جمله (یا در بعضی حالت ها که به ندرت هم رخ می دهد در صورت نیاز شامل دو جمله) و  شامل جملات باقی مانده باشد.

=+                                                                                                            (45)

لذا معادله (21) به صورت زیر در می آید.

() =+  ,                                                                    (46)

با جایگزینی ارتباط (22) در معادله (46) داریم:

+

حل) آغاز تابع را به صورت زیر تقسیم می کنیم.

=

 کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه: کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا