Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سقط طبی و درمانی

گاهی ممکن است به جهت حفظ جان مادر، نیاز به سقط باشد، در این صورت بنابر ضرورت و توصیه پزشک متخصص جنین سقط می شود، در این نوع سقط نیز با توجه به این که جرم وجنایت تحقق ندارد وبرای حفظ جان مادر چنین تصمیمی گرفته می شود ؛ اجرای مجازات نیز مطرح نمی باشد. زیرا در این نوع سقط رعایت مصلحت حفظ جان مادر مورد توجه می باشد وبه جهت اهمیت جان مادر حکم به سقط جنین داده می شود. ابتدا در اینجا لازم به توضیح می باشد که اسقاط جنین بنا بر تشخیص پزشک به جهت آنکه عنوان مجرمانه به خود نگیرد شرایطی خاص را دارا می باشد که اجمالا بدانها می پردازیم. سازمان بهداشت جهانی در یک تقسیم بندی کلی و جامع موارد سقط جنین مجاز در کشورهای مختلف را به چند گروه 1- نجات جان زن و حفظ سلامت جسمی و روان مادر یا جنین 2- سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف ویا زنای با محارم 3- نقایص جسمانی 4- دلایل اقتصادی.. بنا به درخواست خود تقسیم کرده است. اکثریت کشورها نیز با دلایل وانگیزه های معلوم موضوع فوق را تجویز کرده ویا منع نکرده اند. چننکه در گذشته برخی از کشورها نظیر چین و سوئد در تمام موارد فوق اجازه ی سقط جنین را داده اند وبرخی نیز کمی محدودتر موارد را پذیرفته اند. با تاکید بر حساسیت موضوع کشورهای اسلامی نیز نسبت به مسأله سقط جنین در مقایسه با دیگر کشورها این مسأله را به صورت محدودتری تجویز نموده اند به گونه ای که در ایران نیز مطابق با طرح قانون سقط درمان تصویب شده از طرف شورای نگهبان ، سقط درمان با تشخیص سه پزشک قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است، ویا بیماری مادر که تهدید جانی مادر است. ویا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد. قبل از وسوج روح ( چهار ماهگی) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات مسئولیتی متوجه پزشک نخواهد بود. دکتر عباسی شیخ الاسلامی[1]، حقوق دان و مدرس دانشگاه نیز در این باره اظهار می دارد که قانون سقط جنین که در مجلس تصویب گردید، بنابریک قاعده عقلی است و برای بهبود نسل آینده مفید خواهد. وضع عسر وحرج یک قاعده عقلی است وبا توجه به این که اگر بچه معلولی به دنیا بیاید ، هزینه هایی را برای خود ، والدین و جامعه دربرخواهد داشت، لذا این قانون می تواند از این موارد جلوگیری کند .

 

 دکتر شیخ السلامی . عباس . جزوه جزای اختصاصی . دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی . واحد مشهد . 1385 [1]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات :

1- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟

2- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی 622 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟

3-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟

4- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟

میهمان