دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فقهی وحقوقی امر به معروف و نهی از منکر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

م1- مفهوم مضيق: جرم­انگاري و برخورد كيفري توسط دولت با مجرمين، برجسته‌ترين شكل برخورد با جرم و مجرم می­باشد به همين علت نخستين كاربردهاي سياست جنايي در معنايي معادل حقوق كيفري يا سيستم كيفري كه مبتني بر جرم ، مجازات وقانون مي باشد بوده است ، همچنانكه در تعريف فوئر باخ : سياست­جنايي به شيوه هاي سركوبگر، اعمال شونده ازسوي دولت وعليه جرم محدودشده است­كه درمقايسه با تحولات مفهوم سياست جنايي مي­توان آن را مفهوم مضيق سياست جنايي و يا سياست كيفري ناميد.

م2- مفهوم موسع: هر كدام از اركان سه گانه مفهوم مضيق سياست، در فرايند تحولات توسعه يافته است. فون ليست در اواخر سده نوزدهم سياست جنايي را «مجموعه منظم اصولي كه دولت و جامعه به وسيله آنها مبارزه عليه بزه را سازمان مي‌بخشد» تعريف مي‌كند همچنانكه مي‌بينيم در اين تعريف در كنار دولت، جامعه نيز مسئول سازماندهي و اعمال سياست جنايي در نظر گرفته شده است و از نظر خانم دلماس مارتي «سياست جنايي شامل مجموعه روش‌هايي مي­شود كه هيأت اجتماع با توسل به آن‌ها پاسخ‌ها را به پديده مجرمانه سازمان مي‌بخشد»[1] كه عبارت «هيأت اجتماع» علاوه بر نهادهاي مختلف دولتي، جامعه مدني را نيز در سازمان‌دهي مقابله با پديده مجرمانه سهيم مي‌گرداند.

بنابراين امروزه در مفهوم موسع «سياست جنايي عبارتست از كليه تدابير و اقدام‌هاي پيشگيرانه و سركوبگرانه‌اي كه توسط دولت و جامعه مدني، جداگانه و يا با مشاركت يكديگر، جهت پيشگيري از جرم، مبارزه با بزهكاري، اصلاح و يا سركوب مجرم بكار برده ميشود»[2] .

هر سياست جنايي هدفدار، جهت دستيابي به اهداف خود به ابزار كارآمدي احتياج دارد كه با توجه به ابزار مورد استفاده سياست جنايي، مي‌توانيم آن را به سياست جنايي تقنيني، سياست جنايي قضايي و سياست جنايي مشاركتي تقسيم نمائيم.

سياست جنايي تقنيني شامل ابزار قوانين اعم از: قانون اساسي، قوانين جزايي و آئين دادرسي كيفري مي‌باشد، سياست جنايي قضايي با استفاده از ابزارهاي قضايي كه مقام قضايي بنابر اختيارات خود مي‌تواند از آنها استفاده كند مانند مجازات‌هاي جايگزين حبس يا نظام نيمه آزادي و … و سياست جنايي مشاركتي با استفاده از حمايت و مشاركت اهرم‌هاي مردمي (علاوه بر استفاده از ابزارهاي قانوني و قضايي) سعي در رسيدن به اهداف سياست جنايي مطلوب را دارند.

كاربرد عنوان سياست جنايي يا سياست جزايي يا سياست كيفري در ايران از دهه دوم قرن چهاردهم شمسي توسط اساتيد حقوق جزا و جرم شناسي شروع شده است ولی سياست جنايي به طور جدّي از اوايل دهه 1370 شمسي با ترجمه و تاليف چند مقاله و كتاب وارد حقوق ايران شد و از آغاز سال تحصيلي 1379- 1378 به عنوان يك درس اصلي با ارزش دو واحد در برنامه درسي دكتراي حقوق كيفري و جرم شناسي پيش‌بيني و تدريس شد.[3]

با نظر به تعریف یاد شده ، و با تحلیل نوشته های صاحب نظران در این باره ، می توان ویژگی های یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب را مورد بحث قرار داد.

الف. اندیشیدگی، عقلانیت و سنجیدگی در عین ابتنای بر اصول و ارزشهای بنیادین

ویژگی عقلانیت و سنجیدگی، برخاسته ازمفهوم «سیاست» در واژه سیاست جنایی است؛ زیرا سیاست اساساً درک و تدبیر و چاره اندیشی مسایل جامعه است؛به همین جهت فوئر باخ، سیاست جنایی را «تدبر و چاره اندیشی حکومت(دولت) قانون مند» تفسیر می کند؛ [4]و به لحاظ این ویژگی است که در سیاست جنایی از «استراتژی» مبارزه و رویارویی با جرم سخن گفته می شود. در حقیقت استراتژی ، ره یافت مسئله شناسی، موقعیت سنجی، شناخت اهداف، یافتن راه کارها و تدابیر و سنجش آن ها و سرانجام یافتن نوعی نظم و انظباط و ارتباط و سازمان دادن آن­ها می­باشد. به این لحاظ «فون لیست» سیاست جنایی را «مجموعه منظم اصولی که دولت و جامعه به وسیله آن­ها باید مبارزه علیه بزه را سازمان بخشند» تفسیر می کند؛ [5]

ازسـوی دیگر، این سنجیدگی و اندیشیدگی است که «علمی» بودن سیاست جنایی را ضروری می سازد. در واقع هر یک از آموزه ها و تدابیر بایستی در معرض آزمون و تجربه و خطا قرار گیرد و با گرفتن بازخوردهای مناسب، نسبت به تعمیم و قانونمندی آن اقدام شود. از این رو سیاست جنایی به جرم شناسی بسیار نزدیک می شود و با آن پیوند می­خورد و به همین دلیل است که باید از متخصصان و صاحب نظران علوم گوناگون در تدوین سیاست جنایی بهره برد. اما علمی بودن سیاست جنایی به معنای آن نیست که بتوان از هر آموزه و تدبیری که اهداف مورد نظر سیاست جنایی را برآورده سازد بهره جست  در واقع این تدابیر ، از کانال و صافی اصول و ارزش­های بنیادین مورد قبول هرجامعه می گذرد و پذیرفته یا رد می­شود. در این جهت فرقی میان سیاست جنایی مبتنی بر فلسفه های دینی و غیر دینی نیست .

 

[1] مي­ري دلماس مارتي –منبع پیشین ص62

[2] علی حسین نجفي ابرندآبادي- ازسياست­كيفري تاسياست جنايي- ديباچه درآمدي به سياست جنايي- تهران- نشرميزان- بهار 1382- چاپ اول – ص 11 و 10

[3] سيد محمد حسيني- سياست جنايي در اسلام و در جمهوري اسلامي ايران- تهران-انتشارات سمت- سال 1383- چاپ اول- ص23

[4]– سيد محمد حسيني- منبع پيشين  ص 40

[5]– سيد محمد حسيني -منبع پيشين  ص41

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

از آيات وروايات بخوبي استفاده مي شود كه امر به معروف ونهي از منكر از مهمترين و عظيم ترين واجبات الهي است و اجراي دقيق آن موجب تحقق عدالت اجتماعي، تنظيم روابط سياسي، اجتماعي مسلمين، بقاي نظام اسلامي، اصلاح امور اقتصادي، برقراري امنيت در كشور و غيره خواهد شد و اين در صورتي محقق خواهد شدكه تمام افراد جامعه احساس مسئوليت نموده و وظيفه خودرا نسبت به اين فريضه بخوبي به انجام رسانند .

هدف از اين تحقيق، احياء اين فريضه واجب بصورت صحيح واصولي و ارائه راهكارهايي براي رسيدن به آثار مثبت ناشي از انجام آن بوي‍ژه پيشگيري ازوقوع جرم است، اهم راهكارهاي ارائه شده عبارتنداز:

  • مشخص نمودن حدود وضوابط فقهي وحقوقي امر به معروف ونهي از منكر
  • تبيين مباني سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم در فرآيند پيشگيري از وقوع جرم
  • راهكارهاي عملي جهت قانون مند كردن امر به معروف و نهي از منكر واحياي اين سنت حسنه
  • ضرورت احياء اين فريضه در سازمان ها و تبيين پذيرش و بكارگيري آن بعنوان يك اصل مهم و عملياتي نمودن آن در قالب يك ابزار نظارتي فراگير و عمومي كه درعمل باعث حل بسياري از مشكلات ومعضلات مبتلا به جامعه امروزي خواهدشد.