پایان نامه حقوق

راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت-پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث پنجم :انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه و عزل آنها

مدیر یا مدیران تصفیه اصولا توسط چهار مرجع انتخاب می‌شوند:

1- اساسنامه: برابر بند 20 ماده 8 و ماده 24 ل. ا. ق. ت می‌توان در اساسنامه نحوه انحلال اختیاری شرکت و تصفیه امور آنرا پیش‌بینی کرد و ضمن آن مدیر یا مدیران تصفیه را انتخاب نمود ولی از آنجائیکه انحلال اجباری در اساسنامه پیش‌بینی نمی‌شود در موارد انحلال اجباری نمی‌توان به مقررات اساسنامه استناد کرد و مدیر یا مدیران تصفیه توسط مراجع ذیصلاح دیگر که ذیلا می‌آید انتخاب می‌شوند.

2- مجمع عمومی فوق‌العاده برابر ماده 204 ل. ا. ق. ت: مجمع عمومی فوق‌العاده که رای به انحلال شرکت می‌دهد در صورتیکه اساسنامه شرکت مدیر یا مدیران تصفیه را انتخاب نکرده باشد، می‌تواند ضمن اتخاذ تصمیم راجع به انحلال شرکت، مدیر یا مدیران تصفیه را انتخاب نماید.

3- دادگاه: در مواردی که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می‌گیرد دادگاه ضمن صدور حکم انحلال مدیر تصفیه را انتخاب می‌کند ضمنا دادگاه در چند مورد دیگر هم مبادرت به انتخاب مدیر تصفیه می‌نماید که در همین پایان نامه به آن اشاره می‌شود.

4-مجمع عمومی عادی: برابر ماده 231و230 ل. ا. ق. ت از مجمع عمومی عادی اقدام به انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه می‌نماید

1 – در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی يا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند.

2- در صورتی که امر تصفیه منحصرا به عهده یک نفر باشد و آن یک نفر که توسط مجمع عمومی انتخاب شده فوت یا محجور یا ورشکسته شودو مرجع ثبت شرکت‌ها در نتیجه تقاضای ذینفع از مجمع عمومی عادی تقاضای تعیین جانشین مدیر تصفیه را می‌نماید.

3- در صورتی که مدیر تصفیه قصد استفاده از زحمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام استحضای خود و تعیین جانشینی دعوت نماید.

عزل مدیر یا مدیران تصفیه توسط سه مرجع انجام می‌شود

  • مجمع عمومی فوق‌العاده
  • دادگاه عمومی عادی
  • مجمع عمومی عادی

به استناد ماده 216 ل. ا. ق. ت مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی را که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل می‌باشند.

بديهي است اگر به استناد موارد فوق مجمع عمومي عادي مدير يا مديران تصفيه را انتخاب نموده باشد خود حق عزل آنها را نيز دارد.

مبحث ششم: قبول انتخاب رئیس هیات مدیره به سمت مدیرعامل شرکت بعد از انتخاب او توسط هیات مدیره

در صورتیکه مدیرعامل سهامدار شرکت باشد می‌تواند به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت انتخاب شود البته با رعایت دو شرط:

شرط اول: هیات مدیره او را به عنوان رئیس هیات مدیره برگزیند.

شرط دوم: سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی همزمانی سمت مدیرعاملی با ریاست هیات مدیره را تصویب نمایند

مبحث هفتم: تمدید جلسات مجامع عمومی

برابر ماده 104 ل. ا. ق. ت هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیات رئیسه مجمع با تصویب اکثریت سهامداران می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند.


 

واژگان کلیدی: شرکت‌های سهامی، سهامداران اکثریت، سهامداران اقلیت، قاعده اکثریت، اقامه دعوی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

با این اوصاف در این پایان نامه به دنبال پاسخ به سوالات ذیل هستیم :

  • آیا قاعده اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوعی در شرکت‌های سهامی حاکم است؟

2- آیا نظام حقوق شرکت‌های سهامی ایران قواعد خاصی در حمایت از حقوق سهامداران اقلیت پیش‌بینی نموده است و  در صورت پیش‌بینی این قوانین جهت حفظ حقوق سهامدار اقلیت کافی است؟

  • راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت چیست ؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی