دانلود پایان نامه

۱۵ دلايل فرسودگي شغلي

علل عمدة فرسودگي شغلي عبارتند از:

۱-      نارسايي مهارت خود شخص و كم تجربگي او

۲-      نبود يا كم بود امكانات و لوازم كار

۳-      كهنه بودن ابزارهاي كار

۴-      كم توجهي كارفرما به پيچيدگي­هاي كار و ارزش مهارت اقتصادي آن در مقايسه با ساير مشاغل سطح پايين

۵-      انتظارات طاقت فرساي كارفرمايان

۶-      مساعد نبودن موقعيت محيط كار

۷-      بالا رفتن سن فرد شاغل

۸-      رنجور بودن يا وجود بيماريهاي مزمن و ناشناخته

۹-      ارجاع مشاغل به افراد ناآشنا

۱۰-   تحقير از سوي اطرافيان

۱۱-   ابهام و كشمكش در نقش

۱۲-   سنگيني نقش

۱۳-   سروصدا و محيط فيزيكي خطرناك

۱۴-   مشكلات عاطفي و خانوادگي

بطور كلي در اكثر حرفه­ها، كاركنان از ساعات كاري طولاني، فقدان استقلال حرفه­اي، عدم درك مردم از حرفة آنها، منابع تأمين نشده، فقدان معيارهاي شخصي براي تعيين ميزان موفقيتها، مطالبات زياد براي افزايش توليد، آموزش شغلي نامناسب، درگيري­هاي ادراكي با مسئولان يا هم كاران در حيطة شغلي شكايت دارند كه اين دسته عوامل را در بروز فرسودگي شغلي مؤثر مي­دانند(نيليان، ۱۳۷۱).

 

۲-۳-۱۶ روشهاي مقابله با فرسودگي شغلي

حال با چنين توضيحاتي اين سئوال به ميان مي­آيد كه آيا راهي براي رهايي از فرسودگي شغلي وجود دارد؟ امروزه شيوه­هاي متفاوتي براي كاهش استرس و هم چنين مهار فرسودگي شغلي وجود دارد كه در اين قسمت سعي مي­كنيم به بيان مواردي از آن بپردازيم.

۱- تنفس عميق و آهسته

۲- تمرين كششي مثل شل كردن عضلات به صورت چرخشي، مثلاً سر را به آرامي به طرف يك شانه و سپس چانه را بر سينه خم كرده و همين حركت را بر روي شانة ديگر انجام دهيد. با حركت بازوها بطرف سر قسمت فوقاني پشت و شانه را كشش دهيد.

مطلب مشابه :  خود کار آمدی و نظريه هاي خودكارآمدي

۳-  پيامهاي اميدوار كننده به خود بدهيد (تلقين­هاي مثبت به خود

۴-  بررسي اولويتهاي فوري

۵- انديشة خود را به وظايف و كارهاي ناتمام متمركز كنيد. سعي مي­كنيم توجه­مان را به تكميل كارها متمركز كنيم.

۶- نامطلوب­ترين وظايف را سريع انجام دهيد.

۷- انتظارات واقع گرايانه­اي از خود داشته باشيد.

۸- در صورت نياز كمك بخواهيد.

۹- عادت كنيد كه استراحت كرده و مواد غذايي ميل كنيد.

۱۰- از محركها اجتناب كنيد زيرا باعث تشديد تنش خواهند شد.

۱۱- از بحرانهاي گذشته به عنوان تجربه براي آينده استفاده كنيد.

نتيجه اين كه اجراي نكات فوق در مواجهه با اضطراب و تنش باعث كاهش آن شده، همواره احساس خواهيد كرد كه اضطراب تحت كنترل و ارادة شماست. در اين صورت است كه
مي­توانيد  از خود مراقبت كرده و ديگران را نيز راهنمايي كنيد.

در هر كاري كه ميلسيت بدان   قدرت خود را همي بيني عيان
در آن كاري كه ميلت نيست و خواست   اندر آن جبري شدي! كين از خداست
گفت آري گر توكل رهبرست   اين سبب هم سنت پيغمبر است (نيليان، ۱۳۷۱).