دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول: اهداف مسئوليت مدني با تاکيد بر جايگاه خاصيت جبران کنندگي خسارات زيانديده

در خصوص مسئولیت مدنی در نظام های حقوقی تعاریف متفاوتی ارائه گردیده است. بیشتر این تعاریف ناظر به مسئولیت مدنی به معنی عام است که مسئولیت قراردادی را نیز در بر می­گیرد.

از این تعاریف به دلیل جامع و مانع نبودن انتقادات فراوانی صورت پذیرفته که در اکثر آن­ها اغلب بر مسئله جبران خسارت تأکید شده است و این در حالی است که مسئولیت مدنی امری فراتر از جبران خسارت  می­باشد. برای مثال مسئولیت مدنی مواردی مانند: منع، استرداد، دفاع مشروع، بازدارندگی، فقط نظم و غیره را هم شامل می­شود.

نظریه­های جدید از مسئولیت مدنی بر حسب سیاست و اهداف مورد نظر خود تعاریف متفاوتی دارند.

گروهی مسئولیت مدنی را ابزاری برای بازدارندگی، عده­ای آنرا برای توزیع ضرر و دسته­ای دیگر آن­را برای تحقق عدالت توزیعی در جامعه تلقی کرده و در همان محدوده معتبر می­دانند.

واقعیت این است که ماهیت مسئولیت مدنی بر حسب ازمنه و امکنه متغیر است و به همین دلیل هر تعریفی که از گروه­های مختلف از مسئولیت مدنی ارائه می­گردد در بردارنده­ی قسمتی از حقیقت است که تحت شرایط به خصوصی صادق بوده و فقط دیدگاه خاصی را در خصوص مسئولیت مدنی ارائه می­نماید.

بی­شک یکی از اهداف مسئولیت مدنی خاصیت جبران کنندگی آن است. لیکن در خصوص این موضوع که آیا مطلوب است به خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی به عنوان یک هدف نگریست، پاسخ های متفاوتی در قالب نظریات متفاوت ارائه گردیدده که ذیلاً به آن اشاره می­گردد.

ابتدا لازم به ذکر است که در نگاه اولیه نظریات مورد بحث در قالب نظریه­های مرسوم و نظریه­های ابرازگرا قابل تقسیم است لذا در دو بند به بیان این نظریه­ها می­پردازیم.

در بند اول، اهداف مسئوليت مدني در نظريه هاي مرسوم بیان می­گردد و در بند دوم، اهداف مسئوليت مدني در نظريه هاي ابزارگرا مورد ارزیابی قرار می­گیرد.

بند اول:  اهداف مسئوليت مدني در نظريه هاي مرسوم

در این بند در سه قسمت جداگانه به بیان اهداف مسئولیت مدنی در نظریه های مرسوم و رایج می­پردازیم  که این سه قسمت عبارتند از: الف: نظریه صورت گرایی، ب:جبران خسارت، ج: بازدارندگی.

الف: نظریه صورت گرایی

نظریه­ی صورت گرایی یکی از نظریه­های مرسوم است که به نظریه­ی فلسفه­ی حقوق ماشینی نیز مشهور است. بر اساس این نظریه فقط به وسیله­ی تحلیل حقوقی مفاهیم می­توان به دعاوی رسیدگی و آن­ها را حل و فصل کرد. در واقع دادرس در خصوص هر موضوعی اصول یا قاعده ای را که مرتبط با موضوع است استنباط سپس آنرا اعمال می کند. و به همین دلیل دادرس همیشه از طریق قیاس منطقی اقدام به صدور رأی می­نماید بدین گونه که در خصوص هر دعوا یا قاعده یا اصولی را به عنوان مقدمه ی قیاس پیدا کرده و سپس با نتیجه ای که از آن حاصل می شود اقدام به انشاء رأی می نماید. در این قیاس قاعده یا اصل حقوقی به عنوان کبرای قضیه، ماهیت و موضوع دعوی صغرای قضیه و آثاری که از آنها حاصل می گردد، نتیجه می­باشد.

طرفداران نظریه صورت گرایی معتقدند برای پی بردن به ماهیت رشته های حقوق، در مرحله­ی اول برای یافتن اصول اولیه آن­ها باید در رویه قضایی جستجو کرد، سپس به استخراج اصول فرعی لازمه­ی آن­ها پرداخت و به شکل قیاس منطقی در آورد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1)  با تبيين و تشريح مفاهيم به کار گرفته شده از طريق تطبيق و مقايسه در حقوق ايران و ساير کشورها  مي­توان به اين نکته پي برد که قانونگذار تا چه ميزان در بحث جبران خسارت موفق بوده و نقش مقررات مسئوليت مدني در اين ميان چيست.

2) نقد و بررسي قواعد مربوط به مسئوليت مدني از بعد حمايت از خسارت ديدگان و ارايه پيشنهاداتي در مورد ارتقاء سطح قوانين به حدي که يک نگاه سيستماتيک و هدفمند براي مسئوليت مدني تبيين نمائيم.

3) بررسي جايگاه خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني در ايران و بيان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ايران و ساير کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستيابي براي محققان و دانشجويان به منابع خارجي موضوع تحقيق.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی