پایان نامه حقوق

سنجش راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث چهارم: تصویب و یا عدم تصویب مزایای مطالبه شده توسط موسسین

مطالبه مزایا توسط موسسین در هنگام تاسیس شرکت از نکات مبهم قانون تجارت 1347 است. اینکه آیا مزایای مطالبه شده به اصل تساوی حقوق سهامداران لطمه وارد می‌سازد یا خیر و اینکه محدوده مزایای مطالبه شده تا کجاست؟ علی ایحال اکثریت سهامداران در این مورد خاص می‌تواند در هنگام اخذ تصمیم در مجمع عمومی موسس از اختیارات گسترده خود استفاده نماید و هر نوع مزایای مطالبه شده را تصویب کند. منتهی اگر سهامدار اقلیت مدعی عدم رعایت مقررات قانون تجارت و یا عدم رعایت تساوی حقوق سهامداران باشد می‌تواند تقاضای ابطال تصمیم مجمع عمومی موسس را در مورد مزایای مطالبه شده بنماید. اما اگر مطالبه کنندگان مزایا در زمره اشخاص مورد نظر اکثریت سهامداران نباشند، هر چند امتیاز‌های ویژه‌ای به شرکت آورده باشند ، اکثریت می‌تواند باعدم تصویب مزایای مطالبه شده، حقوق آنان را به نفع خود نادیده بگیرند.

از عبارت «در صورتیکه موسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند » مذکور در ماده 76 ل. ا. ق. ت شاید اینگونه استنباط شود که فقط موسسین می‌توانند مطالبه مزایایی برای خود را نمایند و پذیره نویسان چنین حقی را ندارند ولی این نظر صحیح نیست. اولاً منع قانونی وجود ندارد که پذیره نویسان نمی‌توانند مزایایی را مطالبه نمایند ثانیاً در ماده 77 و 79 و 81 ل. ا. ق. ت از عبارت «کسانیکه »، «اشخاصیکه » و «مطالبه کنندگان مزایا » صحبت شده است در حالیکه اگر منظور قانونگذار از تقاضاکننده مزایا، موسسین می‌بود می‌توانست به جای عبارات فوق از عبارات موسسین استفاده نماید به عنوان مثال در قسمتی از ماده 77 آمده «کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده‌اند. ..» ثالثاً: اصولا مطالبه مزایا با توجه به خصوصیت ویژه‌ای که اشخاص دارند یا ارائه می‌دهند صورت می‌گیرد و چه بسا خصوصیت ویژه را پذیره نویسان داشته باشند. رابعاً: صرف درخواست و مطالبه مزایا هیچگونه حقی برای مطالبه کنندگان آن ایجاد نمی‌کند بلکه این مجمع عمومی موسس است که باید مطالبه مزایا را تصویب کند. بنابراین می‌تواند تقاضای مطالبه مزایا توسط پذیره‌نویس را همانند درخواست موسسین رد یا قبول کند. چه بسا مزایای مطالبه شده پذیره نویسان با توجه به ویژگی هایی که جهت مطالبه ارائه می‌نمایند قابل قبولتر از ویژگی‌های موسسین باشد.

 


 

واژگان کلیدی: شرکت‌های سهامی، سهامداران اکثریت، سهامداران اقلیت، قاعده اکثریت، اقامه دعوی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

با این اوصاف در این پایان نامه به دنبال پاسخ به سوالات ذیل هستیم :

  • آیا قاعده اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوعی در شرکت‌های سهامی حاکم است؟

2- آیا نظام حقوق شرکت‌های سهامی ایران قواعد خاصی در حمایت از حقوق سهامداران اقلیت پیش‌بینی نموده است و  در صورت پیش‌بینی این قوانین جهت حفظ حقوق سهامدار اقلیت کافی است؟

  • راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت چیست ؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی