دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم اظهارات گواهان

از جمله دلایل اثباتی در دفاع مشروع و رد آن، گواهی گواهان است.

 

15- هیات عمومی دیوانعالی کشور دادنامه شماره 159-3/2/1348[1]

این رای «… نظر به گواهی گواهان که کلا حکایت دارد که متهم برای اخفای عمل خود به یکی از آنها گفته رفته دربار هتل با دادن 35 ریال آبجو خریده و به یکی دیگر اظهار داشته که برای تماشای منظره تهران به طبقه بالای هتل رفته بود و نظر به وجود اختلاف در مورد این دو نحو اظهارات که اولی را به محسنیان در حالیکه قصد خروج از هتل را داشته گفته و دومی را به مهندس هابتیل گواه دیگر بیان نموده و این دو موضوع اظهار متناقض می رساند که متهم بدینوسیله خواسته عمل خود را مکتوم بدارد…»

 

16- رأی هیات عمومی دیوانعالی کشور دادنامه شماره 12-15/8/1380[2]

در قسمت نظریه دادستان کل کشور آمده است « با عنایت به مفاد گزارش شعبه 27 دیوانعالی کشور، نظر به اینکه عمدی بودن قتل محقق نیست و با فرض صحت اظهارات گواهان متهم در مقام دفاع از خود به نحوی که دست مقتول به او نرسد متوسل به سنگ پرانی شده و آنهم نه به قصد قتل و نه به قصد زدن به سر و موضع حساس بدن بلکه به حالت ترس و دفاع سنگی را انداخته که به مقتول اصابت نموده نتیجتا رای شعبه دیوان مورد تایید می­باشد.» النهایه هیات عمومی حکم قصاص دادگاه بدوی را نقض نموده با این دلیل که متهم قصد فعل و قصد نتیجه که از شرایط قتل عمدی است محرز نمی باشد.

بنابراین اظهارات گواهان در اثبات اصل دفاع در این قضیه موثر بوده هرچند که هیات عمومی دیوان صاحتا به مساله دفاع مشروع اشاره نکرده ولی در نتیجه میتوان گفته که سنگ پرانی متهم را به منزله دفع شر و خطر از ناحیه مقتول احراز نموده و الا مطابق بند ب ماده 206 ق.م.ا آلت قتل سنگ بوده که به اعتبار موضع اصابت که نقاط حساس بوده نوعا کشنده محسوب و قتل عمدی محسوب می شود.

 

مبحث دوم قرائن و شواهد عینی

از جمله ادله مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع مشورع قرائن و شواهد عینی است که در این مبحث  در دو گفتار به آن می پردازیم در گفتار اول سوابق متهم یا مهاجم احتمالی و در گفتار دوم ادله عملی یا شواهد پزشکی مورد مطالعه قرار میگیرد.

گفتار اول سوابق متهم یا مهاجم احتمالی

از آنجا که صداقت گفتار متهم در اثبات دفاع مشروع امری مهم تلقی می شود لذا سوابق متهم در اثبات صدق گفتار او تاثیر دارد بعنوان مثال اظهارات یک فرد شرور یا دارای سوابق متعدد کیفری به سادگی
نمی­تواند برای دادگاه مورد پذیرش واقع شود.

چنانچه گفته شد سابقه مهاجم یا مقتول بعنوان یکی از دلایل، مورد استفاده دادگاهها در تحقق دفاع مشروع می باشد.

[1]– علی آبادی، مأخذ پیشین، ص 310

[2]– اباذری، مأخذ پیشین، ص 152

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات و پرسشهای کلیدی

در پژوهش حاضر، با مطالعه نظام مند رویه قضایی سعی شده به پرسشهای کلیدی زیر پاسخ داده شود:

1- ملاکهای تشخیص تناسب در دفاع از نظر رویه قضایی ایران چیست و آیا این ملاکها وافی به مقصود و منطبق با انصاف و عدالت هستند یا خیر؟

2- در صورت عدم رعایت تناسب، ضمانت اجرای عمل ارتکابی (دفاع غیر متناسب) از نظر رویه قضایی چیست و آیا موضعگیری رویه قضایی در این خصوص از لحاظ منابع قانونی و شرعی قابل تأیید است؟

3- چه ملاکها و چه دلایل و شواهدی در رویه قضایی ایران برای احراز یا اثبات دفاع مشروع بکار رفته و برعکس به چه مستنداتی در مقام رد ادعای دفاع مشروع از جانب متهم عملاً در آرای محاکم بیشتر تمسک شده است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی