دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  تحول در نقش و جایگاه وکیل در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

وکالت  اتفاقی يا موقت

برابر ماده 2 قانون وكالت، غیر از وکلای مجاز هیچ یک نمی تواند در جلسات دادگاه به سمت وکالت مداخله کند مگر به طور اتفاقی و آن هم به صورت محدود و این در حالی است که شخص دارای معلومات کافی برای وکالت می باشد ولی شغل و حرفه او وکالت در دادگستری نیست و می تواند برای بستگان سببی (مثل برادر،عمو و…)یا نسبی خود(مثل همسر،پدر و مادر همسرو…)وکالت نماید ولی در سال بیش از سه مرتبه چنین اجازه ای به او داده نمی شود.

برای انجام وکالت اتفاقی (موقت) نیاز به صدور مجوز می باشد؛ لذا متقاضی این امر، باید با درخواست کتبی که موارد ذیل در آن گنجانده شده،در دفتر کانون وکلا ثبت نماید:

-معرفی کامل خود و میزان تحصیلات وتجربیات موثر در قضیه

-مشخصات کامل و نشانی موکل مورد نظر و درجه قرابت با او

-موضوعی که می خواهد اقامه کند یا از آن دفاع کند.

-کپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس

-کپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارکی که رابطه خویشاوندی بین او وموکل را ثابت کند.

-امضای درخواست که این امضا یا توسط کانون یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی می شود.

-اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی نسبت به دعوی طرح شده

-کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای مردان)

برای هر مورد وکالت اتفاقی، باید درخواست جداگانه با ضمایم کامل تهیه و تسلیم کانون گردد.پس از تقدیم درخواست کانون حق دارد تا به منظور سنجش توان علمی و تجربی متقاضی از او مصاحبه و اختبار به عمل آورد.در هر حال پذیرش یا رد درخواست با کانون است[1].

در ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 می خوانیم: «اشخاصی که  واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی  شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند  برای اقربای سببی یا نسبتی خود تا درجه دوم از طبقه سوم[2]  وکالت نمایند.ممکن است به آنها در سال  سه  نوبت جواز وکالت  اتفاقی داده شود.»

گفتنی است، جواز وکالت اتفاقی با رعایت شرایط و مقررات مربوط توسط  کانون وکلای دادگستری صادر می شود. این شرایط و مقررات در آئین  نامه صدور جواز وکالت اتفاقی که عیناً نقل می گردد، پیش بینی  شده  است:

آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) چنين اشعار مي دارد:

«در اجرای ماده 2 قانون وکالت مصوب سال 1315 و به تجویز ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و به منظور امور مربوط به  صدور جواز وکالت اتفاقی و شرایط درخواست آن، ضوابط زیر تعیین و اعلام می گردد:

1- ماده 1 و 2 از آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت)

1- از قانون  مدنی:

ماده 1031- قرابت بردو قسم است: قرابت نسبی و قرابت  سببی.

ماده 1032- قرابت نسبی به ترتیب  طبقات  ذیل است:

طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

طبقه سوم: اعمام و عمات و اخوال و خالات  و اولاد آنها.

در هر طبقه درجات قرب و بعد  قرابت نسبی به عده نسلها در آن طبقه معین  می گردد، مثلاً در طبقه اول قرابت  پدر و مادر با اولاد در درجه  اول و نسبت به اولد اولاد  در درجه  دوم  خواهد بود و هکذا  در طبقه دوم  قرابت برادر و خواهر وجد وجده در درجه  اول  از طبقه دوم  و اولاد  برادر و خواهر  وجد  پدر در درجه  دوم از طبقه  دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دایی و عمه، خاله در درجه  اول  از طبقه سوم و درجه اولاد  آنها در درجه   دوم از آن طبقه است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلي از انجام تحقيق حاضر عبارت است از: «معرفي و شناخت بهتر حرفه وكالت و اهميت جايگاه آن در سيستم قضايي كشورمان به عنوان يكي از معيارهاي مهم و اساسي دادرسي منصفانه»

اما در اين پژوهش، اهداف ديگري نيز مد نظر بوده كه شامل موارد ذيل مي گردد:

1- ارزيابي نقاط قوت و ضعف قانون آيين دادرسي كيفري و لايحه جديد آن، درباره وكيل و وكالت

2- بيان خلاءهاي قانوني در زمينه حق سكوت متهم، حق انتخاب وكيل، عدم شناسايي حق مطالعه پرونده توسط وكيل متهم، محروميت وكيل از مداخله در جريان تحقيق و رسيدگي مقدماتي

3- پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي اصلاح تبصره ماده 128 و تبصره 1 ماده 186 قانون آيين دادرسي كيفري

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تحول در نقش و جایگاه وکیل در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه تحول در نقش و جایگاه وکیل در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری