Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

  • دفاع از حاکمیت سیاسی

امنیت از مهمترین مسائلی است که در ثبات حکومت ها و استقلال کشورها نقش حیاتی و تعیین کننده ایفا می کند . بر همین اساس می توان جرایم علیه امنیت کشور و از آن جمله جاسوسی را بزرگترین عامل تهدید کننده امنیت و استقلال کشورها محسوب نمود . یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایمی علیه امنیت، جرم جاسوسی، به عنوان یک جرم سازمان یافته که معمولا دست بیگانه در آن مشاهده می شود، می باشد .

«جاسوسی از مهمترین ابزار، جهت برتری های نظامی، ساقط کردن دولت ها و تحقق کودتاها بوده است که نمونه بارز آن کودتای امریکایی 28 مرداد 1332 ایران است که با دخالت مستقیم سازمان جاسوسی امریکا سیا (CIA) تحقق یافت و طی آن سازمان سیا با همکاری دولت انگلیس در طرحی به نام «آژاکس» دولت مصدق را سرنگون کرد.[1]

با این حال نباید تصور کرد که جاسوسی در سطح دنیا محدود به این سازمان ها می شود بلکه این جرم در کشورهای مختلف و توسط افراد و سازمان های گوناگون ارتکاب می یابد . دهه هشتاد میلادی را به دلیل رشد ارتکاب  این جرم « دهه جاسوسی » نامیده اند. اهمیت جرم جاسوسی به حدی است که حدود پانصد کتاب در مورد جرم جاسوسی توسط مورخان ، روزنامه نگاران ، تحلیلگران نظامی، سیاستمداران و تا حد کمتری حقوقدانان و جرم شناسان نگاشته شده است. به جاسوسان نیز « چشمان مخفی سیاست » گفته می شود .

2) تحولات تاریخی جرم جاسوسی

آن چه امروزه، تحت عنوان جاسوسی مورد بحث قرار می گیرد و به عنوان جرایم سیاسی شناخته شده است ، سابقه بسیار طولانی در تاریخ دارد، در عین حال از نظر تاریخی شاید نتوانیم مبدا مشخص و روشنی برای پیدایش جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور بیابیم . با این همه ، از زمانی که بشر به اقتضای طبع مدنی خویش ، زندگی اجتماعی را تشکیل داد، تصادمات بین افراد و هیئت حاکمه به وجود آمد و جرایم خیانت و جاسوسی پدیدار شد و در ازمنه مختلف با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات سیاسی و اجتماعی به گونه ای ظهور و بروز پیدا کرد .

از آن جا که تحقق جرم نیاز به موضوع دارد و بدون موضوع در هر جرمی تحقق آن بی مورد است و موضوع تحقق جرم جاسوسی و خیانت به کشور حاکمیت و دولت یک کشور است ، بنابراین می توان گفت از زمانی که دولت ها ، هر چند در شکل بسیار ابتدایی و ساده خود به وجود آمدند و بر اثر مرز بندی و حدود و ثغور ، کشور ها پا به عرصه وجود گذاشتند ، ارتکاب جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور نیز قابل تصور است .حقوق دانان در بحث تاریخچه جرایم و مجازات ها ، تقسیمات متفاوتی ارائه نموده اند. عده ای تاریخ تحولات کیفری را به دوره های جنگ های خصوصی، دادگستری خصوصی و دادگستری عمومی و دوره معاصر تقسیم کرده اند.[2]

به هر حال از زمانی که ساده ترین تشکیلات اجتماعی، نظیر قبیله به وجود آمد ، به طور طبیعی این فرض وجود داشت که گروهی عهده دار اداره زندگی جمعی شدند و بر اساس قدرتی که کسب می کنند، حکمران دیگران باشند و کسانی را که در جهت تزلزل قدرت آنان بر می آیند مجازات می نمایند. پس از دوران ابتدایی به تدریج بر اثر تکامل بنیادهای اجتماعی، دولت و قدرت حاکمه شکل گرفت. دولت ها حقوقی را برای شهروندان ، و رعایای خویش وضع کردند و مردم موظف به رعایت وفاداری و اظهار صداقت و امانت در مقابل کشور و هیئت حاکمه بودند و در صورتی که این حقوق، مورد تعرض قرار می گرفت عمل مرتکبین، جرم و مستوجب کیفر بود.

[1]. کوروش زعیم، جبهه ملی ایران، انتشارات ایران مهر، چاپ اول ، تهران، 1378، ص258

[2] . پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی،ج1، کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، تهران، 1374، ص45

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

  1. اهداف نظری
  • تبیین سیاست کیفری ایران در زمینه بزه جاسوسی
  • تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران
  1. اهداف کاربردی
  • ارائه پیشنهادها اصلاحی به مراکزتقنینی
  • ارائه ایرادها تقنینی به مراکز پژوهشی تصمیم گیر

ج- پرسش های تحقیق

  1. تفاوت های جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه در قبال رکن مادی جاسوسی کدام است؟
  2. در زمینه رکن روانی جاسوسی، تفاوت حقوق ایران و فرانسه کدام است؟

میهمان