پایان نامه حقوق

شورای امنیت و تحول مداخلات بشر دوستانه دوستانه پس از جنگ سرد-پايان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

کنفرانس سانفرانسیسکو: 

این کنفرانس در پی دعوت نامه هایی که برای ملتهای درگیر جنگ با دولت های محور ارسال شد. در شهر سانفرانسیسکو واقع در آمریکا با حضور پنجاه کشور متحد تشکیل شد.

علیرغم توافق های قبلی دولت های قبلی به ویژه قدرتهای بزرگ موضوعات مورد بحث آنان در چهار محور تقسیم بندی شد و هریک مورد به عنوان یک کمیسیون جداگانه مورد بحث قرار گرفت.

کمیسیون اول:  به مقاصد عمومی سازمان، اصول و عضویت آن، دبیرخانه و اصلاحات منشور پرداخت.

کمیسیون دوم:  مامور مطالعه اختیارات و مسئولیت های مجمع عمومی شد.

کمیسیون سوم:  مطالعه درباره ی شورای امنیت را بعهده گرفت.

کمسیون چهارم:  به مطالعه اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری پرداخت.

هرچند که در این کنفرانس سایر کشورها واگذاری حق وتو به پنج عضو دائمی را مغایر با اصل تساوی حاکمیت کشورها مورد انتقاد قرار دادند اما سرانجام نمایندگان پنجاه دولت شرکت کننده در کنفرانس در تاریخ 25 ژوئن 1945، به اتفاق آراء منشور ملل متحد را امضا کردند و سازمان ملل متحد را بوجود آوردند.

نخستین شورای عمومی سازمان ملل متحد با حضور 51 نماینده[1] از کشورها در 10 ژانویه 1946 در لندن تشکیل شد و پس از چهار سال یعنی 24 اکتبر سال 1349 پس از به اجرا گذاشتن منشور سازمان ملل متحد، اجلاسی در نیویورک و در مقر اصلی سازمان ملل متحد افتتاح شد تا طی مراسمی مقر اصلی سازمان ملل به دنیا معرفی شود.

بنابراین نکته قابل اشاره اینکه منشور سند تشکیل دهنده سازمان ملل متحد است که حقوق و تعهدات کشورهای عضو را تعیین و ارگانها و شیوه کار ملل متحد را مشخص می کند.

در هر حال منشور به عنوان معاهده ای بین المللی، اصول عمده روابط بین الملل از برابری حاکمیت کشورها گرفته تا جلوگیری از استفاده از زور و روابط بین الملل به هر شیوه مغایر با اهداف ملل متحد را تدوین کرده است.

منشور شامل یک صفحه مقدمه، نوزده فصل و 111 ماده می باشد. [2]

 

 

[1]. با وجود ایکه دولت لهستان به دلیل مشکلات نتوانسته در کنفرانس سانفرانسیسکو شرکت کند لیکن به عنوان پنجاه و یکمین دولت موسس سازمان ملل شناخته شد.

[2] . موسی زاده، رضا، حقوق سازمانهای بین المللی و نیاکی، جعفر، حقوق سازمانهای بین المللی و صفوری، محمد، حقوق بین الملل عمومی و صدر، جواد، تأسیسات و سازمانهای بین المللی

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف و کاربرد تحقیق

این پژوهش می تواند مورد استفاده نهادهایی چون وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.

پرسش اصلی تحقیق(مسائل تحقیق)

– آیا تحول در کارکرد های شورای امنیت در مسائل جهانی از جمله پرونده هسته ای جمهوری اسلامی با مبانی حقوقی قابل تحلیل می باشد ؟