پایان نامه حقوق

شورای امنیت و تحول مداخلات بشر دوستانه دوستانه پس از جنگ سرد-پايان نامه حقوق گرایش بین الملل

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اعلامیه ملل متحد:

این اعلامیه گام بعدی در زمینه تشکیل سازمان ملل متحد می باشد که در اول ژانویه 1942 با ورود آمریکا به جنگ نمایندگان 26 کشور که علیه دولتهای آلمان، ایتالیا و ژاپن که به دولت های محور معروف بودند اعلان جنگ داده بودند، ضمن پذیرفتن اصول منشور آتلانتیک، خواستار همکاری همه جانبه دولتهای درگیر تا شکست کامل دولتهای محور، اعلامیه ملل متحد را در واشنگتن امضاء کردند که در این اعلامیه عبارت ملل متحد به پیشنهاد روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا انتخاب شد.

کنفرانسهای مسکو و تهران:

یکی دیگر از گام های بلند به منظور تاسیس سازمان ملل، کنفرانس های مسکو و تهران بود. در کنفرانس مسکو که در 30 اکتبر 1943 تشکیل گردیدوزرای خارجه کشورهای آمریکا، شوروی، انگلستان و چین بر لزوم تاسیس یک سازمان بین المللی تاکید داشتند و معتقد بودند این سازمان باید بر اساس اصل حاکمیت کشورهای صلح دوست استوار باشد و از آمادگی لازم برای عضویت کلیه کشورهای کوچک و بزرگ برخوردار باشد و به منظور صلح و امنیت بین المللی ایجاد گردد.

در کنفرانس تهران نیز که در اول دسامبر 1943 تشکیل گردید. روسای جمهور سه کشور آمریکا، شوروی و انگلستان یعنی به ترتیب روزولت و استالین و چرچیل یک ماه پس از کنفرانس مسکو، طی نشستی در تهران اعلام کردند که ما کاملا بر مسئولیت بزرگی که بر دوش ما و  کلیه ملل متحد، برای بوجود آوردن صلحی که براساس حسن نیت توده های عظیم ملت های جهان استوار باشد واقف هستیم صلحی که هرگونه وحشت از جنگ را برای چندین نسل برطرف سازد. [1]

[1] . دکتر موسی زاده، حقوق سازمان های بین المللی (حقوق شورای امنیت) ص 26 و ضیائی بیگدلی، حقوق بین المللی عمومی و رحمانی، شمس الدین، ماهیت ملل متحد

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف و کاربرد تحقیق

این پژوهش می تواند مورد استفاده نهادهایی چون وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.

پرسش اصلی تحقیق(مسائل تحقیق)

– آیا تحول در کارکرد های شورای امنیت در مسائل جهانی از جمله پرونده هسته ای جمهوری اسلامی با مبانی حقوقی قابل تحلیل می باشد ؟