دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اهداف سازمان ملل متحد؛

طبق ماده 1 منشور ملل متحد، سازمان ملل متحد چهار هدف مرتبط به هم را دنبال و در دستور کار و سرلوحه فعالیت های خود قرار می دهد و آن عبارتند از:

1- حفظ صلح  و امنیت بین المللی.

2- ایجاد روابط دوستانه میان ملتها بر اساس رعایت حقوق برابر و خود مختاری مردمان و اتخاذ تدابیر لازم به منظور تحکیم صلح بین المللی

3- تحقق همکاری های بین المللی در مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بشر دوستانه همزمان با ترویج حقوق بشر. [1]

4- عمل کردن به عنوان مرکزی برای همسو کردن اقدامات دولتها در دستیابی به این اهداف مشترک. اعضای سازمان ملل متحد در تعقیب اهداف و مقاصد مورد اشاره در ماده اول منشور، بر طبق اصول هفتگانه ذیل عمل خواهند کرد. [2]

1-   سازمان برمبناي اصل تساوي حاكميت كليه اعضاء آن قرار دارد.

2-   كليه اعضاء به منظور تضمين حقوق و مزاياي ناشي از عضويت، تعهداتي را كه به موجب اين منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نيت انجام خواهند داد.

3-  كليه اعضاء اختلافات بين‌المللي خود را به شیوه های مسالمت‌آميز به طريقي كه صلح و امنيت بين‌المللي و عدالت به خطر نيافتد، حل خواهند كرد.

4-  كليه اعضاء در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر دولتي يا از هر روش ديگري كه با اهداف ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري خواهند نمود.

5-  كليه اعضاء در هر اقدامي كه سازمان برطبق اين منشور به عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند كرد و از كمك به هر دولتی كه سازمان ملل متحد عليه آن اقدام احتياطي يا قهري به عمل مي‌آورد خودداري خواهند نمود.

6-   دولت هايي كه عضو ملل متحد نيستند تا آنجا كه براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ضروري است بر طبق اين اصول سازمان از آنها مراقبت نماید.

7-   هيچ يك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد در اموري كه ذاتاً جزو صلاحيت داخلي هر دولتی است دخالت نمايد و اعضاء را نيز ملزم نمي‌كند كه چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند.

ج: اصول سازمان ملل متحد؛

1- اصل برابری حاکمیت اعضاء

2- اصل حسن نیت در اجرای تعهداتی که کشورهای عضو به موجب این منشور به عهده گرفته اند.

3- اصل حل اختلاف بیت المللی به طرق مسالمت آمیز [3]

4- اصل عدم تهدید به زور یا عدم استعمال آن به هر نحو که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد.

5- اصل همراهی و همکاری کشورهای غیر عضو سازمان به اجرای این اصول

6- اصل حمایت از اقدامات سازمان ملل متحد

7- اصل عدم مداخله در اموری که داتا در صلاحیت ملی کشورهاست. [4]

 

 

 

[1] . دکتر موسی زاده، حقوق سازمانهای بین المللی و ضیائی بیگدلی، حقوق بین المللی و منصفی، ابوالقاسم، سازمان های بین المللی و میرزایی، سعید، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد

[2] . ماده 2 منشور ملل متحد ص 11

[3] . ضیائی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی و موسی زاده و نیاکی، جعفر، حقوق سازمان های بین المللی

[4] . بیگدلی، ضیائی، حقوق بین الملل عمومی و موسی زاده و نیاکی، جعفر، حقوق سازمان های بین المللی

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف و کاربرد تحقیق

این پژوهش می تواند مورد استفاده نهادهایی چون وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.

پرسش اصلی تحقیق(مسائل تحقیق)

– آیا تحول در کارکرد های شورای امنیت در مسائل جهانی از جمله پرونده هسته ای جمهوری اسلامی با مبانی حقوقی قابل تحلیل می باشد ؟