پایان نامه حقوق

عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن – دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

درآخر بایستی گفت با در نظر داشتن رأی وحدت رویه شماره 662- 29/7/82 دیوان عالی کشور که ضمن آن دعوی اعسار بطور کلی غیر مالی شناخته شده پس اعسار از هزینه دادرسی هم قابل تجدید نظر خواهی بود[1].

رأي شماره:662-29/7/1382
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور:
برطبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم به قابل استيناف می باشد و به موجب بند(ب) و ماده 331 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد. بنا بمراتب و با در نظر داشتن غيرمالي بودن دعوي اعسار رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه دعوي مذكور را قابل تجديدنظر دانسته مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري باتفاق آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص و تأييد مي‌گردد.

اين رأي در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان‌ عالي كشور لازم‌الاتباع می باشد[2].

مبحث دوم :دادرسی در دعوی اعسار از محکومه به

در این مبحث طی شش گفتار به شرایط لازم برای مدعی اعسار و نحوه اقامه دعوی و طرفین دعویس و دادگاهی که بایستی دعوی در آن طرح گردد و چگونگی اثبات دعوی با تجدید نظر خواهی بودن یا نبودن این دعوی می پردازیم .

علیهذا  برای رسیدگی به در خواست محکوم علیه قبل از حبس ، منع قانونی موجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد .

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی

برای اینکه مدیون بتواند تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به را نماید لازم نیست که حکم صادره علیه او قطعیت پیدا نماید و همچنین به خاطراینکه در قانون اعسار رسیدگی به این دعوی منوط به قطعیت حکم محکومیت نشده می باشد فلذاشخص[1] ـ مشاوره قضایی تلفنی ج 6- مالی 85 شر قضا .ص 191 به نقل از دکتر عرفانی، توفیق، همان، ص 47 .

 

-[2] شماره 17149- 20/10/1382 روزنامه رسمي کشور، به نقل از سایت حقوقی دادخواهی .

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن