دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

به نظر ساترلند رفتار منحرفانه از طریق معاشرت با دوستان ناباب آموخته می گردد( ستوده، ١٣٧٩: ١٣٠).

 

2-4-1-16 نظریه کلوارد و اهلین

پس نظریه، جای فرد در ساخت اجتماعی، دو نوع فرصت در اختیار فرد می گذارد: یکی فرصت از لحاظ دسترسی به راههای مجاز و دیگری از راههای غیر مجاز برای یادگیری تأثیر و طرفداری گروه. به نظر آنها نوع بزهکاری و میزان دسترسی ساکنان به راههای غیر مجاز را ساخت اجتماعی تعیین می کند. نوع جرم ارتباط با راه حل هایی دارد که در دسترس آنهاست( سخاوت، ١٣٧٤: ٦١٠).

بر اساس نظریات آنها جوانان تصمیم به بزهکار شدن نمی گیرند، بلکه رفتار آنها به قصد پاسخ به فرصت هاست. آنها با ارتکاب اعمال بزهکارانه، در جستجوی درک موقعیت خودشان در تضاد با اشکال گوناگون

2-5-3 نظریه ساختی- کارکردی

این مکتب عمدتا بر تلاشهای فکری جامعه شناسانی زیرا هرودت، اسپنسر، دورکیم، پارسونز و مرتون می باشد. بر اساس این دیدگاه جامعه نظامی متشکل از اجزاء به هم پیوسته می باشد. که با هم دیگر در کوشش و فعالیت اند. تا وضعیت تعادل و توازن در کل جامعه حفظ گردد و نتایج و آثار هر یک از آن اجزاء ضرورتا موجبات چگونگی دوام و بقای کل جامعه را فراهم می آورد. این مکتب بر بهم پیوستگی درونی جامعه تاکید می کند. از این طریق که چگونه هر بخش از بخش های دیگر تاثیر می پذیرد و یا بر بخش های دیگر تاثیر می گذارد.

مکتب ساختی کارکردی دارای دو نظریه عمده در مورد مسائل اجتماعی می باشد که عبارتند از نظریه آسیب شناسی اجتماعی و بی سازمانی اجتماعی که مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

 فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی