دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

ميكنند. به گفته گيدنز جوامع امروزي خرده فرهنگهاي بسيار متفاوتي دارند و رفتاري كه با هنجارهاي يك خرده فرهنگ خاص همنوايي دارد ممكن می باشد خارج از آن خرده فرهنگ، كجروانه تلقي گردد.

گروهی از صاحب نظران علوم رفتاری، پرخاشگری را ذاتی می دانند و افرادی نظیر فروید و لورنر معتقدند که پرخاشگری یک رفتاری می باشد که ریشه در ذات و فطرت بشر دارد. گفتنی می باشد که که لورنس (19758) نیز برغریزی بودن نزاع و پرخاشگری تاکید دارد. نظریه دیگری که ریشه روانشناسانه دارد فرضیه ناکامی پرخاشگری می باشد ، گرچه پاسخ افراد نسبت به ناکامی بسیار متفاوت می باشد زیرا عوامل ناکام کننده و شخصیت فرد ناکام شونده دامنه بسیار گسترده ای دارند در مجموع می توان گفت که پاسخ ناکامی پرخاشگری یعنی رفتار دشمنانه و تند به هنگام عدم سازگاری با موفقیت در این رفتار در زندگی روزمره ارتباط بسیار نزدیک با ناکامی دارد. بعضی از نظریه پردازان از قبیل می یر نیز تلفیق علل زیستی و روانی به تبیین نزاع و پرخاشگری پرداخته اند، وی معتقد می باشد که محدوده تنازع در سیستم اجتماعی را در ارتباط با معیار های ارزش گذاری فرهنگ می داند، زیرا به کمک معیار ارزش گذاری فرهنگ، رفتار به معنای علم و حتی رفتار مبتنی بر رقابت نیز تا حدی قابل پیش بینی و محاسبه می گردد و بنابر این هم انواع تضادها و هم رقابت های

 فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی