دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

تکه ای از متن پایان نامه :

متقابل و قوي، وجود داشته باشد، بيش از جامعه يا گروهي قادر به اعمال كنترل بر اعضاي خود خواهد بود كه اعضاي آن بستگي محكمي با هم نداشته باشند . هيرشي معتقد می باشد كه چهار عنصر اصلي باعث پيوند فرد و جامعه مي شوند: 1-وابستگي، 2-تعهد، 3-درگيري، 4-باورها(ممتاز،1381)

 

2-4-1-6 نظریه منابع

مطابق این نظریه منابع کمیاب و ارزشمندی که در نهادهای اجتماعی و فرهنگی هست، به طور یکسان و مساوی بین افراد و گروهها توزیع نشده می باشد. همین مساله ممکن می باشد تعارضات و منازعاتی را میان آنان به وجودبیاورد. به نظر گود منابعی مثل منزلت اجتماعی، شغل، پایگاه اقتصادی و نظایر آن قدرت افراد و گروهها را تحت تاثیر قرار می دهند. افراد طبقات پایین جامعه که از این منابع کمتر بهره مند هستند بیشتر مایل به بهره گیری از خشونت و به راه انداختن منازعات هستند( فخرانی، ١٣٨٧: ٢٦٢).

نظریه مبادله:

 فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی