دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند چهارم : مالكيت مافي الذمه

در حقوق ايران ماده 300 ق.م مالكيت ما في الذمه را يكي از اسباب سقوط تعهدات شمرده است و مقرر مي دارد : «اگر مديون مالك مافي الذمه خودگردد، ذمه او بري مي شود مثل اينكه كه اگر كسي به مورث خود مديون باشد، پس از فوت مورث ،دين او نسبت به سهم الارث ساقط مي شود.» بنابراين در صورتي كه وارث منحصر مورث، بدهكار متضامن باشد، به مقدار حصه او از دين در اثر اتحاد ذمه دين او ساقط، و چون اتحاد ذمه در حكم وفاي به عهد است، مي تواند بابت حصه ساير بدهكاران به آنها رجوع كند.

بعضي از حقوقدانان معتقدندکه، هرگاه مالكيت طلب، به يكي از متضامنين منتقل شود، مالكيت ما في الذمه حاصل مي گردد، و تعهدي كه بين اين مديون و مضمون له موجود بوده است ساقط مي گردد خواه مديون مزبور ضامن باشد يا مضون عنه. اما اصل دين، زماني ساقط مي شود كه مديون اصلي مالك آن گردد و به تبع آن ذمة ضامن نيز بري مي شود اما هرگاه ضامن مالك دين گردد، تعهدي كه بر ذمه ضامن قرار گرفته است از بين مي رود. اما او مي تواند به مضمون عنه مراجعه كند و تأديه دين را از او بخواهد زيرا ضامن قائم مقام مضمون له نسبت به مالكيت دين گرديده وهمانند طلبكار اصلي حق مطالبه پيدا مي كند.[1]

بر اين نظر اشكال گرفته شده و گفته اند اين استدلال در صورتي صحيح است كه ضامن اصولاً مديون نباشد. اما در صورتي كه وي در مقابل مضمون له مديون بوده است مثل آنكه دو نفر يك باب منزل مسكوني را خريداري و شرط تضامن شود كه هر يك مديون تمام بدهي باشند. در اين حالت هر بدهكار نسبت به نصف دين مديون، و نسبت به نصف ديگر از طريق شرط تضامن مديون شده است لذا در صورتي كه طلبكار فوت كند و يكي از ايشان مالك ما في الذمه خود گردد فقط بابت نصف دين مي تواند به بدهكار ديگر مراجعه كند و سقوط تعهد در اثر مالكيت مافي الذمه به اندازه سهم هر كدام از بدهكاران كه در حق آنها تحقق يافته باشد، از بار مسئوليت ديگران مي كاهد،چون در حكم اجراي تعهد است.[2]

به نظر مي رسد نظر دوم بهتر و عقلاني تر مي باشد چرا كه مالكيت ما في الذمه در حكم پرداخت دين و باعث سقوط تعهد به مقدار حصه بدهكاري كه مالكيت ما في الذمه در خصوص او واقع شده مي گردد و اگر وارث منحصر نباشد، براي مازاد بر حصه خود به ديگران رجوع مي نمايد.

[1] –  شهيدي، منبع پیشین، ص 113

[2] –  كاتوزيان ،منبع پيشين، ص 412

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

هدف از ارائه اين تحقيق، پرداختن به مسئوليت تضامني و بررسي آثار آن و موارد كاربرد آن مي باشد و با جمع آوري مطالب، متوجه مي شويم كه در حقوق مدني ايران مسئوليت تضامني يك نوع مسئوليت خلاف اصل و احتياج به صراحت در عقد و قانون داشته و بيشتر در حقوق تجارت و جهت حمايت هر چه بيشتر از متعهد له و طلب او مي باشد ليكن در حقوق مدني نيز براي حمايت از طلبكار مي توان قائل بر مسئوليت تضامني شد.

سؤالات اصلي تحقيق:

1- قاعدة كلي مسئوليت در حقوق تجارت چيست؟

2- آيا در حقوق مدني ايران مي توان مسئوليت تضامني را به عنوان يك قاعده پذيرفت؟

3- آياظهرنويس مي تواند مسئوليت تضامني خود را در مقابل دارنده يا دارندگان جديد با قيد عبارت( بدون تضمين) محدود كند؟

4- در شركتهاي تضامني هرگاه بر اثر انتقال سهم الشركه يكي از شركاء، شخص ديگر وارد شركت شود مسئوليت او چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران  با فرمت ورد