پایان نامه حقوق

قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات – دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

و واگذاری واحداث ساختمان در آن اراضی مطرح می‌گردد که در زمان وقف برای واقف یا هر شخص دیگری قابل تصور نبوده می باشد و از طرف واقف راجع به احداث بناء در موقوفه پیش بینی نشده می باشد. حال این سوال مطرح می باشد که متولی وقف در اینگونه موارد بر چه اساسی بایستی اقدام کند؟

همانگونه که گفته گردید پیش بینی تمام موارد اداره وقف اساساً امکان پذیر نیست. در مسائل مستحدثه جدید بایستی به حکم قانون و عرف رجوع نمود.

گفتار دوم: حاکمیت عرف و قانون

در موارد سکوت اراده واقف در نحوه اداره وقف بایستی از حکم قانون و عرف پیروی نمود.[1]

قلمرو حکومت عرف[2] به مراتب گسترده تر از قانون می باشد زیرا که به غیر از چند ماده محدود قانون مدنی(مواد83 تا 91) و قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه و آیین­نامه اجرایی آن قانون و مقرراتی که اختیار متولی را احصاء نماید، وجود ندارد. از طرفی تضمین قانون برای تمام اعمال و شیوه­های اداره وقف کاری بس مشکل و غیر ممکن می باشد.[3]

ماده82 قانون مدنی یک حکم کلی را در جهت اداره وقف اظهار می­نماید: «… اگر واقف ترتیبی قرار نداده باشد متولی بایستی راجع به تعمیر، اجاره، جمع آوری منافع وتقسیم آن بر مستحقین موقوفه و غیره مثل وکیل امینی اقدام نماید.» وکیل بایستی در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چیز که که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاور نکند.[4]

از این ماده استنباط می‌گردد که مفهوم مصلحت وقف رعایت کامل وقفنامه و در صورت سکوت آن رعایت عرف و قانون می باشد. لذا می‌توان گفت که عرف مهمترین جانشین اراده واقف می باشد و قانون در مرحله بعدی قرار دارد.

در صورتی که عرف با قوانین امری منافات داشته باشد بایستی قانون را مقدم بر عرف دانست. چنانکه ماده86 قانون مدنی مقرر می­دارد: «مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم می باشد بر حق موقوف علیهم مقدم می باشد.» حال اگر حکم عرف در این خصوص بر خلاف قانون باشد فاقد اعتبار می باشد مگر اینکه مقصود واقف پیروی از عرف باشد.

[1] -کاتوزیان،ناصر،همان،ص246

[2] – عرف عبارت می باشد از مجموعه قواعدی که در بین جماعتی در اثر تکرار و رعایت همیشگی آن ایجاد می‌گردد. پس عناصر تشکیل دهنده آن عبارتند از:قدیمی بودن،ثابت و معمول بودن و اینکه بایستی مطابق اخلاق حسنه و عدالت و نظم عمومی باشد و بر خلاف قوانین آمره نباشد

[3] – معاونت آموزشی قوه قضاییه،رویه قضایی ایران ، تهران،نشر جنگل ،1388 ،ص74

[4] – قانون مدنی ، ماده667

 قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات