دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ويژگي‌هاي حق مادي

1) قابل انتقال بودن : پديدآورنده مي‌تواند از منافع مالي اثر خود شخصاً بهره جويد يا استفاده از حقوق مادي خود را واگذار کند. ماده‌ي 5 قانون حمايت از مؤلفان … مقرر مي‌کند : « پديدآورنده اثر هاي مورد حمايت از اين قانون مي‌تواند استفاده از حقوق مادي خود را در کليه‌ي موارد از جمله موارد زير به غير واگذار کند :

1) تهيه فيلم‌هايي سينمايي و تلویزيوني و مانند آن.

2) نمايش صحنه‌اي مانند تأتر و نمايش‌هاي ديگر.

3) ضبط تصويري يا صوتي اثر بر روي صفحه يا نوار يا هر وسيله‌ي ديگر.

4) پخش از راديو و تلويزيون و وسايل ديگر.

5) ترجمه و نشر و تکثير و عرضه‌ي اثر از راه چاپ و نقاشي و عکاسي و گراور و کليشه و قالب ريزي مانند آن.

6) استفاده از اثر در کارهاي علمي و ادبي و صنعتي و هنري و تبليغاتي.

7) به کار بردن اثر در فراهم کردن يا پديد آوردن اثرهاي ديگري که در ماده‌ي دوم اين قانون درج شده است.»

پس با توجه به منطوق ماده، حق مادي پديدآورنده قابل انتقال به غير است و اين انتقال يا به موجب قرار داد است و يا از طريق ارث و وصيت منتقل مي شود.

2) موقت بودن : حق مادي محدود به زمان معيني است و با توجه به قانون حق مؤلف هر کشوري اين مدت متغير متفاوت است. يعني پس از انقضاي مدت ذکر شده در قانون، اثر جز دارايي جامعه محسوب مي شود و هر کس مي تواند با رعايت حقوق معنوي پديدآورنده از ان بهره برداري کند.

 

ب) حق معنوي

حقوق معنوي مزايايي است قانوني و غير مادي مربوط به شخصيت پديدآورنده يک اثر فکري به موجب آن وي براي هميشه از يک دسته حقوق خاص برخوردار است.[1]

بر اساس قانون حمايت حقوق مؤلفان از اين حقوق در ايران حمايت مي شود اما حقوق پديدآورندگان در امريکا بيشتر تکيه بر حمايت از حقوق مادي اثر دارد و از ابتدا نيز مفهوم کپي رايت در امريکا بيشتر ناظر بر بهره برداري از

[1] . پيشين، ص133.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:

١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟

٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟

اهداف تحقيق:

بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.