دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

پولشویی در اصطلاح

پولشویی یا تطهیر درآمد ناشی ازجرم یا پاک نمایی اموال ناشی از جرم اصطلاحاتی هستند که در جهت تبیین وبیان این فرایند بکار برده می شوند.واستفاده از پولشویی به جای تطهیر درآمد ناشی از جرم مناسب تر است زیرا تطهیر به معنای پاک کردن دارای بار ادبی مثبت است و پدیده مجرمانه مورد نظر باید با تعبیری بیان شود که این بار را نداشته باشد [1]منظور از «تطهير مال»، مخفي كردن منبع اصلي اموال ناشي از جرم و تبديل آنها به اموال پاك است، به گونه‌اي كه يافتن منبع اصلي مال غيرممكن يا دشوار گردد.[2]

ماده 1 لايه مصوّب 27 شهريور 1381 مقرّر مي‌دارد:

جرم پول‌شويي عبارت است از: هرگونه تبديل يا تغيير يا نقل و انتقال يا پذيرش يا تملّك دارايي با منشأ غيرقانوني، به طور عمدي و يا علم به آن براي قانوني جلوه دادن دارايي ياد شده.

در تعريفي ديگر از «پول‌شويي» آمده است:

پول‌شويي روي ديگر يا نيم‌رخ مالي فعاليت‌هاي بزه‌كارانه و فريبنده مجرمانه است كه طي آن درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه و غيرقانوني طي روندي در مجاري قانوني تطهير و پاك مي‌شود.[3]

به عبارت ديگر، «پول‌شويي» فرايندي است كه طي آن منبع اصلي درآمدهاي حاصل از اعمال مجرمانه مخفي نگه داشته شده و به اين درآمدها جلوه‌اي پاك و حاصل از اعمال قانوني بخشيده شود.[4]

صرف‌نظر از تفاوت‌هاي موجود در تعريف‌هاي مذكور، كه متأثر از سياست‌هاي جنايي متفاوت هستند و صرف‌نظر از اينكه درآمدهاي ناشي از جرم را موضوع پول‌شويي بدانيم يا درآمدهاي حاصل از اعمال نامشروع و غيرقانوني و صرف‌نظر از اينكه آنچه كه مورد تطهير قرار مي‌گيرد، پول نقد باشد يا هر چيز داراي ارزش مالي، وجوه مشترك تعاريف مذكور را مي‌توان اين موارد دانست: حصول درآمد از يك فعل يا ترك فعل مجرمانه يا غيرقانوني، دست زدن به فعل و انفعالاتي براي پنهان كردن منبع درآمدهاي مذكور، و علم مرتكب نسبت به منبع درآمدهاست.

به عبارت دیگر یک فعالیت غیر قانونی است که طی انجام ان عواید ودرآمدهای ناشی از فعالیتهای غیر قانونی به نحوی ،ظاهری قانونی به خود بگیرد ،به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول به ظاهرتمیزتبدیل گشته وبه چرخه اقتصاد رسمی وارد می­شود پولشویی فعالیتی مجرمانه،در مقیاس بزرگ،گروهی،مستمر ودرازمدت است که ممکن است از مرزهای جغرافیایی کشور مفروض نیز فراتر رود.[5]

و این عملیات یک روش معمول برای کسب سود از فعالیتهای غیر قانونی توسط مجرمان است اعمال خلاف قانون که باعث ایجاد درآمد برای گروههای سازمان یافته جنایی می شود طیف وسیعی ازفعالیت­های قاچاق مواد مخدر ،تقلبات ،ادم ربایی و جاسوسی وهمچنین تقلبات اینترنتی وقاچاق کالارادر بر می گیرد[6]

براساس ماده2قانون مبارزه با پولشویی ایران که در سال 1386به تصویب رسید جرم پولشویی اینگونه تعریف شده است :

  1. تحصیل ،تملک،نگهدای یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به اینکه به طور مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست امده باشد .

2.تبدیل ،مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی ان با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول اثار وتبعات قانونی ارتکاب ان جرم نگردد .

3.اخفا یا پنهان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل وانتقالات، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم  در نتیجه جرم تحصیل شده باشد

1- محمد شهریاری، پولشویی در اسناد بین المللی حقوق ایران، اصفهان، دادیار، 1386، چاپ اول، ص 3

[2] – حسين ميرمحمّد صادقى، حقوق جزاى بين‌الملل تهران، ميزان، 1377، ص 332.

[3] – كميته معاضدت قضايى ستاد مبارزه با مواد مخدر، پول‌شويى تهران، وفاق، 1382، ص 76.

[4] – محمّد موسوى مقدم، تطهیر درامد ناشی از جرم، انتشارات رضوانی، چاپ اول، 1381، ص 30

[5] – فرهاد رهبر و میرزاوند، پولشویی و روشهای مقابله با آن، تهران،انتشارات دانشگاه تهران، ص 2

[6] محبوبه، مدنی اصفهانی محبوبه وملک عبدالرضا پولشویی وراههای مبارزه با ان اداره مطالعات بانک رفاه سایت اینترنتی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات وفرضیه های پژوهش

1.قوانین ومقررات پولشویی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق بین الملل در مراحل ابتدایی واولیه آن قرار دارد.

  1. نهادهای مالی-بانکی اقدامات نظارتی موثری در جهت تقویت فرایند مبارزه با پولشویی دارند

اهداف تحقیق

1.بررسی تعاریف در مورد پولشویی وبیان روشهای ارتکاب جرم می باشد .

2.شناسایی­ قوانین پولشویی­را درسطح بین­الملل وایران بوده وتبیین ضرورت مبارزه باپولشویی می­باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل