Site Loader

یکی از باغ وحش های فیلیپین به بازدیدکنندگان، با به کار گیری افعی های غول پیکر، خدمات ماساژ ارائه می دهد.

در این نوع ماساژ، افعی ها به دور بدن فرد می پیچند و تموم عضلات اون رو فشار میدن تا حدی که احساس درد کنه. پس از رسیدن به این مرحله، مامورین نگهداری افعی ها ، اونا رو از بدن فرد جدا کنن.

کسائی که این نوع ماساژ رو تجربه کرده ان باور دارن ویژگی بسیار جذاب اون، استرسیه که سراسر وجود اونا رو فرا میگیره. به گفته این افراد، در اینجور شرایطی می توان حس طعمه های اسیر شده در دام افعی ها رو در چند قدمی مرگ، تجربه کرد.

ماساژ افعی

ماساژ افعی

ماساژ افعی

ماساژ افعی

ماساژ افعی

ماساژ بوسیله مار افعی

ماساژ افعی

ماساژ افعی

ماساژ افعی

ماساژ افعی

زندگینامه میلیونرهای خودساخته

فواید گوش دادن به موسیقی واسه بدن

باشگاه خبرنگاران عکس مار

میهمان