دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سابقه‌ي تاريخي حق مؤلف در نظام حقوقي كامن لا

الف) حق مؤلف و سابقه‌ي تاريخ آن در انگلستان

برابر گزارش و اعلام مورخ ۹ تا ۱۲ دسامبر ۱۹۷۷ سازمان جهاني مالکيت فکري «وايپو» وابسته به شوراي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد « يونسکو» اولين قانون حق مؤلف در ۱۰ آوريل سال ۱۷۱۰ ميلادي، توسط پارلمان انگليس به نام قانون ملکه « آن» وضع گرديد[۱]  که از نظر تاريخي آن را اولين قانون حق مؤلف در سال ۱۷۱۰ ميلادي بعد از تصويب مجلس عوام و مجلس اعيان، به تاکيد ملکه «آن» رسيد که به قانون « آنAnne  »[۲] معروف گرديد.

به موجب قانون مذکور، در زمينه‌ي حق مؤلف، نحوه صدور امتياز چاپ کتب و تأليفات ، مدت اعتبار امتياز چاپ و تشريفات چاپ ، ضوابطي پيش بيني شد و به تدريج تغييرات و اصلاحاتي در اين قانون صورت گرفت و پس از سير مراحلي در تاريخ ۱۵ نوامبر ۱۹۸۸ قانون کپي رايت بريتانياي کبير در ۲۱۲ ماده تصويب و از اوت ۱۹۸۹ به مرحله اجرا در آمد.

عنوان و سابقه‌ي «کپي رايت»[۳]  در انگلستان را به سال ۱۵۵۷ ميلادي نيز مي‌توان مربوط کرد؛ زيرا برابر مدارک و اسناد موجود در سال ۱۵۵۷ ماري تودور[۴] ملکه‌ي انگلستان امتياز نامه‌اي به شرکت « استيشنرز» يا «اتحاديه صنفي متشکل از نويسندگان، صحافان کتاب، تصويرپردازان و نوشت افزار فروشان» اعطا کرد که به موجب اين امتياز سلطنتي، انتشار کتاب در اختيار اين شرکت قرار گرفت و اين شرکت مي‌توانست مجوز چاپ، نشر ، عرضه و فروش کتاب يا کتاب‌هايي  را براي مدت معين به چاپ خانه داران واگذار کند که در واقع امتياز«کپي رايت» يا حق تکثير آفرينش‌هاي فکري همانند کالا، ارزش اقتصادي و مالي داشت و برابر ضوابطي اين امتياز از طريق شرکت مذکور قابل واگذاري و معامله بود.

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی نسبت جنين در اشكال مختلف

شرکت استيشنرز در حقيقت، سازماني بود که از طرف حکومت، سانسور و کنترل رسمي آثار فکري را خصوصاً در امور سياسي بر عهده داشت. مؤلفان و پديدآورندگان آثار فکري بر اساس عرف آن زمان حق داشتند، براي چاپ آثار فکري خود وجهي دريافت نمايند و اجازه‌ي چاپ اثر خود را به شرکت اشاره شده واگذار کنند، يا اين که شخصاً آثار خود را به چاپ برسانند؛ ولي در عمل توانستند آثار خود را براي انتشار، منحصراً به چاپ خانه داراني واگذار کنند که مجوز دولتي داشتند و چون ناشران دريافته بودند، اگر اثري بدون تحريف و تغيير چاپ شود، بازار فروش بيشتر و عايدي زيادتري خواهد داشت، به شکل غير رسمي، در انگلستان پذيرفته شده بود که انتشار اثر خلق شده، بدون تحريف، جزء حقوق مؤلف است و در نتيجه مؤلفان عملاً پس از واگذاري و انتقال اثر فکري خود، بر چاپ و نشر آن، تا حد زيادي نظارت داشتند که اين نظارت را مي‌توان از جمله‌ي حقوق معنوي کنوني مؤلف دانست و در حال حاضر اين حق در قوانين بسياري از کشور هاي جهان، صريحاً شناخته و پذيرفته شده است.

اعطاي امتياز انحصاري حق نشر آثار و تأليفات يا «کپي رايت» به شرکت معين، سبب شد که از رشد و توسعه نشر کتب و پيشرفته علوم و اطلاعات در کشور انگلستان، کاسته شود ولي در اواخر قرن هفدهم که تحت تأثير آثار فکري جان لاک فيلسوف انگليسي، حکومت مطلقه‌ي سلطنتي در انگلستان، جاي خود را به حکومت پارلمان سپرد، تا حدودي کنترل و سانسور آثار فکري کاهش يافت[۵] و با تحولاتي که پيش آمد، قانون «کپي رايت» در سال ۱۷۱۰ به تصويب رسيد و به مرحله‌ي اجرا در آمد و منجر به مقررات کامل‌تري در سال ۱۹۸۹ که شرح آن گذشت.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوع : فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان

[۱] –  The statute of Anne

 

[۲] . قانون «آن» ملکه‌ي انگلستان «آن استوارت» نام‌گذاري شده است. آن استوارت ملکه‌ي انگلستان و اسکاتلند، در سال ۱۶۶۵ ميلادي متولد و در سال ۱۷۱۴ فوت شد او دختر ژاک دوم بود. آن استوارت از سال ۱۷۰۲ تا سال ۱۷۱۴ ملکه‌ي انگلستان بود که در سال ۱۷۰۷ با لوئي چهاردهم امپراطور فرانسه جنگيد. وي انگلستان و اسکاتلند را تحت عنوان بريتانياي کبير متحد کرد و به پاس خدمات وي قانون حق مؤلف سال ۱۷۱۰ به نام او تصويب رسيد.

[۳] – Copyright

[۴] – Mary tudor

تودورها از خاندان سلطنتي انگلستان بودند که از سال ۱۴۸۵ تا سال ۱۶۰۳ ميلادي پنج نفر از افراد اين خانواده به اسامي : هانري هفتم، هانري هشتم، ادوارد ششم، ماري و اليزابت به سلطنت رسيدند.

[۵] . در همين زمان، فلسفه ي اومانيسيم و انسان دوستي مطرح گرديد. جان لاک فيلسوف انگليسي که به معمار فلسفه ي حکومت دموکراسي ملقب شده، در سال ۱۶۹۰ در اثر معروف خود به نام « دو سال در باب حکومت» که نخستين اثر وي نيز بود، خاطر نشان کرد که تلاش فکري يک مؤلف در خلق يک اثر هنري، دلايل موجهي براي برخورداري از امتياز حق مالکيت آن اثر به شمار مي آيد.

جان لاک (John Locke) 29 اوت ۱۶۳۲ در ريگتن، انگلستان متولد شد و در دانشگاه آکسفورد لندن تحصيلات خود را به پايان رساند که دو رساله در مورد حکومت مدني  Gouvernment Two Treatiscs on اولين اثري او بود و بارها مورد سوء ظن شاه قرار گرفت و به فرانسه و هلند گريخت. براي کسب اطلاعات بيشتر مراجعه شود به : هنري توماس، بزرگان فلسفه، ترجمه ي فريدون بدره اي، چاپ سوم، سال ۱۳۴۸٫

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:

١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟

٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟

اهداف تحقيق:

بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.