آموزشی

محدوده قدی جذاب برای جنس مخالف

height

تحقیقی روی اولویتای قد از نظر جنس مخالف روی مردان و زنان انجام گرفته…

کلیشه اینه که زنان مردان قدبلند رو دوست دارن، یعنی مردانی که دست کم از خودشون بلندتر باشن و مردان هم زنان کوتاه قدتر رو دوست دارن (برحسب قد خودشون).

یافته های نشون میده که مردان انعطاف پذیری بیشتری درمورد بلندی یا کوتاهی قد طرف مقابلشون نشون میدن. جالبه بدونین که یافته های این تحقیق نشون داده که خانوما با بالاتر رفتن سنشون بیشتر در این مورد کوتاه میان.

البته میانگین در خانومای سن بالاتر برابر بود اما مرز بالا و پایین اون کم شده بود. در مردان الگوی خیلی مشخصی به دست نیومد که با افزایش سن مرز بالایی قد دلخواه زیاد شه.

—————————————-

نمونه اطلاعات

محدوده سن ۶۵-۱۸ سال

از ۱۲۴۹ مرد

از ۱۴۵۸ زن

قد متوسط زنان در نمونه ۱۶۵ سانتیمتر

قد متوسط مردان در نمونه ۱۷۸ سانتیمتر

—————————————-

سوالی که پرسیده شد:

چه محدوده قدی به نظر شما واسه جنس مخالفتان جذاب تره؟

شرکت کننده ها می تونستن مرز بالا و پایین، بین ۱۲۰ سانتیمتر تا ۲۱۰ سانتیمتر رو انتخاب کنن.

اولویتای قد

زنان و مردان

* میانگین متوسط قد دلخواه زنان واسه مردان ۴ سانتیمتر کوتاهتر بود که محدوده ایدآل کلی ۵/۱۲ سانتیمتر کوتاه تر تا ۴ سانتیمتر بلندتر بوده.

* میانگین متوسط قد دلخواه مردان واسه زنان ۲۰ سانتیمتر بلندتر بود که محدوده ایدآل کلی ۵/۱۳ سانتیمتر بلندتر تا ۵/۲۶ سانتیمتر بلندتر بوده.

زنان کوتاه قد

* قد متوسط ۱۵۶ سانتیمتر

* قد بین ۱۷۰ سانتیمتر تا ۱۸۲ سانتیمتر رو واسه مردان ترجیح می دادن

* اولویت متوسط گروه ۱۷۸ سانتیمتر بوده

زنان با قد متوسط

* قد متوسط ۱۶۵ سانتیمتر

* قد بین ۱۷۵ سانتیمتر تا ۱۸۷ سانتیمتر رو واسه مردان ترجیح می دادن

* اولویت متوسط گروه ۱۸۲ سانتیمتر بوده

زنان بلندقد

* قد متوسط ۱۷۴ سانتیمتر

* قد بین ۱۷۸ سانتیمتر تا ۱۹۳ سانتیمتر رو واسه مردان ترجیح می دادن

* اولویت متوسط گروه ۱۸۸ سانتیمتر بوده

زنان به طورکل

* متوسط قد ایدآل مردان واسه خانوما کلا ۱۷۸ سانتیمتر تا ۱۸۳ سانتیمتر بوده.

* هر سه گروه از زنان به صورت میانگین ۱۳ تا ۱۵ سانتیمتر بین محدوده ایدآلشان فاصله هست.

* هرچه زنان کوتاه قدتر باشن، درمقایسه با زنان با قد متوسط و بلند، مرز پایین قد ایدآلشان واسه مردان بالاتره.

مردان کوتاه قد

* قد متوسط ۱۶۹ سانتیمتر

* قد بین ۱۵۷ سانتیمتر تا ۱۷۳ سانتیمتر رو واسه زنان بهتر می دونن

* اولویت متوسط گروه ۱۶۵ سانتیمتر بوده

مردان با قد متوسط

* قد متوسط ۱۷۸ سانتیمتر

* قد بین ۱۶۰ سانتیمتر تا ۵/۱۷۶ سانتیمتر رو واسه زنان بهتر می دونن

* اولویت متوسط گروه ۱۶۸ سانتیمتر بوده

مردان بلندقد

* قد متوسط ۱۸۷ سانتیمتر

* قد بین ۱۶۲ سانتیمتر تا ۱۸۰ سانتیمتر رو واسه زنان بهتر می دونن

* اولویت متوسط گروه ۱۷۱ سانتیمتر بوده

مردان به طور کل

* متوسط قد ایدآل زنان واسه مردان کلا ۵/۱۶۲ سانتیمتر تا ۱۷۳ سانتیمتر بوده.

* هر سه گروه از زنان به صورت میانگین ۱۳ تا ۱۵ سانتیمتر بین محدوده ایدآلشان فاصله هست (درست مثل زنان).

* فقط مردان کوتاه قد به صورت میانگین زنان بلندقدتری رو ایدآل می دونستن، مرز بلندترین در محدوده ایدآل مردان برایمردان با قد متوسط و بلند پایین تر از قد متوسط هر گروه س.

خلاصه

اگه فرقای قد مردان و زنان رو درنظر بگیرین (مردان بلندتر هستن)، جهت گیری مردان در قد دلخواهشون واسه جنس مخالف تقریباً متضاده. به صورت میانگین زنان بهتر می دونن که طرف مقابلشون ۸/۰ سانتیمتر تا ۱۴ سانتیمتر از خودشون بلندتر باشه (این اندازه قبل از حساب کردن متوسط مقدار، ۵/۱۳ تا ۵/۲۶ سانتیمتر بوده).

مردان بهتر می دونن که زنان ۵/۱۲ تا ۴ سانتیمتر از اونا کوتاه تر باشن. درنتیجه، محدوده قابل قبول واسه مردان به طورمتوسط ۵/۲ سانتیمتر وسیع تره. این ۵/۲ سانتیمتر در مرز بلندتر محدوده قبول کردنیه.

پس، مردان گزارش می کنن که به سمت زنان بلندقدتر جذب می شن درحالیکه واسه زنان این مسئله در جهت مخالف صادق نیس.

اولویت قابل قبول واسه زنان کمی بالاتر از قد متوسط جنس خود اونا هستش. از دیدگاه تکاملی این به طور کاملً با عقل جور درمی آید. انتخاب اولویت در هر جنسیت باید برعکس باشه و در مردان انعطاف پذیری بیشتری دیده می شه زیراکه زنان قدرت انتخاب قوی تری اعمال می کنن.

یافته های این تحقیق به طور کاملً با یافته ها به دست اومده از تحقیقات قبلی مطابقت می کنه. در تحقیقی که از راه گیلیس و آوریس در ۱۹۸۰ انجام شد، فقط در ۲ زوج از ۷۲۰ زوج مرد کوتاه تر از زن بود.

در تحقیقی که از راه هانسلی در سال ۱۹۹۴ انجام شد، زنان مردانی رو ترجیح می دادن که ۱۸۲ سانتیمتر قد داشتن. در تحقیق کمرون در سال ۱۹۷۸، ۱۰۰ درصد از زنان اعلام کردن که دوست دارن با مردانی باشن که ۱۰ سانتیمتر از نه بلندتر باشن.

واسه افزایش قد کودکان چه کنیم؟

افزایش قد با حرکات کششی ستون فقرات

بازنشر جذابیت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *